Menu główne
Start
Władze Rady
Dzień Islamu
Deklaracja
Dokumenty
Linki
Spotkania
Kontakt
Sprawozdanie

Polskie tłumaczenie przesłania
Dykasterii ds. Dialogu Międzyreligijego
(d. Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego)
z okazji Ramadanu i Id al-Fitr 2023
Drukuj E-mail

 
Zobacz więcej...

DYKASTERIA ds. DIALOGU MIĘDZYRELIGIJNEGO

Przesłanie na miesiąc Ramadan oraz 'Id al-Fitr 1444 H./2023 A.D.

Chrześcijanie i muzułmanie: promotorzy miłości i przyjaźni

Drodzy Bracia i Siostry muzułmanie!

Czas ramadanu jest ważny dla Was, ale także dla Waszych przyjaciół i sąsiadów oraz wszystkich braci w wierze wyznających inne religie, w szczególności zaś chrześcijan. Wzmacniane są istniejące przyjaźnie i budowane są nowe, otwierając drogę do bardziej pokojowego, harmonijnego i radosnego współistnienia. W ten sposób realizowana jest wola Boża dotycząca naszych wspólnot, ale też wszystkich w ogóle społeczności i członków wielkiej rodziny ludzkiej.

Wiemy, drodzy przyjaciele, że pokojowe i przyjazne współistnienie napotyka na poważne zagrożenia i wyzwania: ekstremizmy, radykalizmy, polemiki i dysputy czy też religijnie motywowaną przemoc. Te zagrożenia napędzane są przez kulturę nienawiści. Musimy zatem znaleźć najbardziej odpowiednie sposoby, aby się jej przeciwstawić i pokonać ją umacniając miłość i przyjaźń, w sposób szczególny pomiędzy chrześcijanami a muzułmanami, ze względu na więzy, jakie nas łączą. Dlatego właśnie chcielibyśmy skorzystać z okazji, aby podzielić się z Wami paroma przemyśleniami na ten temat, mając również nadzieję, że podzielicie się Waszymi.

Wszystko zaczyna się od nastawienia, jakie mamy wobec siebie nawzajem, szczególnie tam, gdzie istnieją między nami różnice etniczne, wyznaniowe, kulturowe, językowe czy polityczne.

Różnice mogą być postrzegane jako zagrożenie, ale każdy z nas ma prawo do właściwej sobie tożsamości z jej różnorodnymi komponentami. Jednocześnie nie możemy pomijać czy zapominać o tym, co jest nam wspólne: „Jedną bowiem społeczność stanowią wszystkie narody, jeden mają początek, ponieważ Bóg sprawił, że cały rodzaj ludzki zamieszkuje cały obszar ziemi, jeden także mają cel ostateczny, Boga, którego Opatrzność oraz świadectwo dobroci i zbawienne zamysły rozciągają się na wszystkich, dopóki wybrani nie zostaną zjednoczeni w Mieście Świętym, które oświeci chwała Boga, gdzie narody chodzić będą w Jego światłości.” (Deklaracja Soboru Watykańskiego II o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich, Nostra aetate, 28 października 1965 r., p. 1).

Negatywne nastawienie i zachowanie wobec tych, którzy są od nas inni, ma, niestety, rozliczne odsłony: podejrzliwość, strach, rywalizacja, dyskryminacja, wykluczenie, prześladowanie, kłótnie, wyzwiska i obmowa – oto kilka przykładów.

Platformy mediów społecznościowych są częstym miejscem takich szkodliwych zachowań. Zniekształcona zostaje ich rola jako środków komunikacji i budowania przyjaźni tak, że stają się narzędziami wrogości i walki. Tak pisze o tym papież Franciszek: „Ludzie, broniąc swej konsumpcyjnej i wygodnej izolacji, wybierają stałe i obsesyjne przywiązanie. Sprzyja to wzniecaniu nietypowych form agresji, obelg, znęcania się, dyskwalifikacji, słownego biczowania, aż po zniszczenie drugiej osoby z wściekłością, która nie mogłaby zaistnieć w realnym kontakcie, ponieważ wszyscy zniszczylibyśmy się nawzajem. Agresywność społeczna znajduje w urządzeniach mobilnych i komputerach możliwość niezrównanej ekspansji.” (Encyklika Fratelli tutti, 3 października 2020 r., p. 44).

Przeciwieństwem wspomnianych wyżej zachowań negatywnych są: szacunek, dobroć, miłość miłosierna, przyjaźń, wzajemna troska obejmująca wszystkich, przebaczenie, współdziałanie dla wspólnego dobra, pomoc tym, którzy są w jakiejkolwiek potrzebie i troska o środowisko naturalne, aby nasz „wspólny dom” był przyjemnym i bezpiecznym miejscem do życia razem, w radości i pokoju.

Nie będziemy mogli zapobiegać kulturze nienawiści i przeciwstawić się jej promując w jej miejsce kulturę miłości i przyjaźni, bez solidnej edukacji przyszłych pokoleń we wszystkich tych miejscach, gdzie są wychowywani: w rodzinie, w szkole, w miejscach kultu religijnego i w mediach społecznościowych.

Świat, w którym królują sprawiedliwość, pokój, braterstwo i dostatek podoba się Najwyższemu i jest źródłem radości, woła więc o nasze szczere i wspólne zaangażowanie.

Drodzy bracia i siostry muzułmanie, niech obfite błogosławieństwo Najwyższego spłynie na Was podczas ramadanu i obyście mogli świętować Id al-Fitr w radości płynącej z wierności Najwyższemu oraz miłości ku Niemu i wszystkim tym, których spotykacie, i z którymi żyjecie.

Z Watykanu, 3 marca 2023 roku

kardynał Miguel Ángel Ayuso Guixot, M.C.C.J. - Przewodniczący
ks. Prałat Indunil Kodithuwakku Janakaratne Kankanamalage - Sekretarz

tłum.: Natalia Wizimirska (RWKiM)