Menu główne
Start
Władze Rady
Dzień Islamu
Deklaracja
Dokumenty
Linki
Spotkania
Kontakt
Sprawozdanie

Polskie tłumaczenie przesłania
Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego
na koniec ramadanu 2019
Drukuj E-mail

PAPIESKA RADA ds. DIALOGU MIĘDZYRELIGIJNEGO

Przesłanie na miesiąc ramadan oraz Id al-Fitr 1440 H./2019 A.D.

Chrześcijanie i muzułmanie: w służbie powszechnego braterstwa

Drodzy muzułmańscy Bracia i Siostry!

Miesiąc ramadanowy, czas postu, modlitwy i jałmużny, jest również czasem umacniania duchowej więzi, jakiej doświadczamy w naszej chrześcijańsko-muzułmańskiej przyjaźni. Cieszę się zatem, że mogę przy tej okazji złożyć Wam życzenia owocnego i pełnego pokoju świętowania ramadanu.

Nasze religie „zachęcają nas do trwania zakorzenionymi w wartościach pokoju; do obrony wartości wzajemnego zrozumienia, braterstwa ludzkiego i harmonijnego współistnienia; do przywrócenia mądrości, sprawiedliwości i miłości” (zob. „Dokument o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia”, Abu Zabi, 4 lutego 2019 r.).

Jesteśmy wezwani, zarówno chrześcijanie jak i muzułmanie, do otwartości na innych, do rozpoznania i uznania w nich braci i sióstr. W ten sposób możemy burzyć mury, które zbudowały ignorancja oraz strach i wspólnie starać się budować mosty przyjaźni, które mają kluczowe znaczenie dla dobra całej ludzkości. Tak właśnie pielęgnujemy w naszych rodzinach i w naszych instytucjach politycznych, obywatelskich czy religijnych nowy sposób życia, oparty na odrzuceniu przemocy i na szacunku dla osoby ludzkiej.

Jest to dla nas zachętą, aby dalej postępować na drodze dialogu, dzięki któremu możliwa jest nasza współpraca i który jest sposobem na coraz lepsze poznawanie się wzajemne. Chciałbym przywołać w tym kontekście wymienione przez papieża Franciszka, podczas jego podróży apostolskiej do Kairu, trzy podstawowe zasady prowadzenia dialogu i wzajemnego poznania między wyznawcami różnych religii: obowiązek tożsamości, odwaga inności oraz szczerość intencji (Przemówienie do uczestników Międzynarodowej Konferencji Pokojowej, Centrum Konferencyjne Al-Azhar, Kair, 28 kwietnia 2017 r.).

Dialog, aby respektować różnorodność, musi troszczyć się o wspieranie prawa do życia i do nienaruszalności fizycznej każdej osoby; a także takich jej podstawowych wolności jak wolność sumienia, myśli, słowa i wyznania. Obejmują one także wolność życia według wyznawanych przekonań, zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej. W tym obszarze możemy – chrześcijanie i muzułmanie – działać razem, jak bracia i siostry, dla wspólnego dobra.

Pragnąłbym, aby ten gest i przesłanie braterstwa znalazły drogę do serc wszystkich sprawujących władzę w obszarach życia społecznego i obywatelskiego w całej rodzinie ludzkiej; a dla nas wszystkich był zaproszeniem, abyśmy praktykowali więcej niż tylko postawę tolerancji - abyśmy podejmowali wspólne życie w pokoju i prawdzie.

Z serdecznym braterskim pozdrowieniem, trwając w szacunku dla naszej przyjaźni, składam w imieniu Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego szczere i gorące życzenia owocnego ramadanu i radosnego święta Id al-Fitr.

Z Watykanu, 29 marca 2019 r.

biskup Miguel Ángel Ayuso Guixot, M.C.C.I - Sekretarz

tłum.: Natalia Wizimirska (RWKiM)