Menu główne
Start
Władze Rady
Dzień Islamu
Deklaracja
Dokumenty
Linki
Spotkania
Kontakt
Sprawozdanie

Polskie tłumaczenie przesłania
Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego
na koniec ramadanu 2018
Drukuj E-mail

PAPIESKA RADA ds. DIALOGU MIĘDZYRELIGIJNEGO

Przesłanie na miesiąc ramadan oraz Id al-Fitr 1439 H./2018 A.D. 18.05.2018

Chrześcijanie i muzułmanie: od współzawodnictwa do współpracy

Drodzy muzułmańscy Bracia i Siostry!

W swojej Opatrzności Bóg Wszechmogący dał Wam możliwość przeżywania na nowo postu ramadanowego i świętowania Id al-Fitr.

Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego docenia znaczenie tego miesiąca i olbrzymi wysiłek muzułmanów na całym świecie, aby pościć, modlić się i dzielić się darami Wszechmogącego z ubogimi.

Świadomi darów, jakie przynosi ze sobą ramadan, dołączamy się do Waszego dziękczynienia Miłosiernemu Bogu, za Jego łaskawość i hojność, i z serca przesyłamy Wam nasze najlepsze życzenia.

Refleksja, jaką chcielibyśmy się z Wami podzielić z tej okazji, drodzy muzułmańscy Bracia i Siostry, dotyczy kluczowego aspektu w relacjach chrześcijańsko-muzułmańskich: konieczności porzucenia współzawodnictwa na rzecz współpracy.

Duch współzawodnictwa nazbyt często znaczył w przeszłości relacje pomiędzy chrześcijanami a muzułmanami, a negatywne tego konsekwencje są doskonale widoczne: zazdrość, napięte stosunki i wzajemne oskarżenia. Te zaś prowadziły nieraz do agresywnych konfrontacji, zwłaszcza tam, gdzie religia została zinstrumentalizowana, najczęściej z powodu partykularnych interesów i politycznych motywów.

Tego rodzaju współzawodnictwo międzyreligijne deformuje obraz zarówno samych religii, jak i ich wyznawców, i sprzyja upatrywaniu w religiach nie źródła pokoju, ale przemocy i napięć.

Aby powstrzymać i przezwyciężyć te negatywne skutki ważne jest, abyśmy - chrześcijanie i muzułmanie - przywoływali wartości moralne i religijne, które są nam wspólne, uznając zarazem istniejące między nami różnice. Poprzez dostrzeżenie tego, co wspólnie wyznajemy oraz okazywanie szacunku wobec tego, co w uprawniony sposób nas różni, możemy silniej ugruntować solidną podstawę pokojowych relacji, przechodząc od współzawodnictwa i konfrontacji do skutecznej współpracy dla dobra wspólnego. W ten sposób zwłaszcza ci najbardziej potrzebujący otrzymają wsparcie; my zaś możliwość wiarygodnego świadczenia o miłości Wszechmogącego do całego rodzaju ludzkiego.

Wszyscy mamy prawo i obowiązek zaświadczać o Jedynym Wszechpotężnym, którego wyznajemy i dzielić się z innymi treścią naszej wiary, przy jednoczesnym poszanowaniu ich religii i uczuć religijnych.

Abyśmy zatem mogli postępować na drodze pokojowych i braterskich relacji, pracujmy razem i okazujmy sobie wzajemny szacunek. W ten sposób będziemy oddawać chwałę Wszechmogącemu i pracować na rzecz harmonii w społeczeństwie coraz bardziej wieloetnicznym, wieloreligijnym i wielokulturowym.

Na koniec jeszcze raz składamy nasze najlepsze życzenia owocnego postu i radosnego święta Id i zapewniamy Was o naszej solidarności modlitewnej.

W tym duchu życzymy Wam ponownie spokoju, radości i pomyślności.

Z Watykanu, 20 kwietnia 2018 r.

kardynał Jean-Louis Tauran - Przewodniczący
biskup Miguel Ángel Ayuso Guixot, M.C.C.I - Sekretarz

tłum.: Natalia Wizimirska (RWKiM)