Menu główne
Start
Władze Rady
Dzień Islamu
Deklaracja
Dokumenty
Linki
Spotkania
Kontakt
Sprawozdanie

Polskie tłumaczenie przesłania
Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego
na koniec ramadanu 2016
Drukuj E-mail

PAPIESKA RADA ds. DIALOGU MIĘDZYRELIGIJNEGO

Przesłanie na miesiąc ramadan oraz Id al-Fitr 1437 H./2016 a.d.

Chrześcijanie i muzułmanie: adresaci i narzędzia Bożego Miłosierdzia

Drodzy muzułmańscy bracia i siostry,

1. Miesiąc Ramadan i święto ‘Id al-Fitr są dla muzułmanów na całym świecie ważnymi religijnymi wydarzeniami, skoncentrowanymi na poście, modlitwie i spełnianiu dobrych czynów. Są też szanowane przez chrześcijan, waszych przyjaciół i sąsiadów. W imieniu Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego oraz chrześcijan z całego świata przekazujemy wam najlepsze życzenia duchowo wzbogacającego postu, wspieranego dobrymi czynami oraz radosnego święta [na zakończenie postu - tłum].
   Zgodnie z pielęgnowanym przez nas zwyczajem, z tej okazji pragniemy podzielić się z wami kilkoma refleksjami w nadziei umocnienia duchowych więzi, które nas łączą.

2. Miłosierdzie to temat bliski sercu zarówno muzułmanów, jak i chrześcijan.
   Wiemy, że zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie wierzą w miłosiernego Boga, który okazuje swoje miłosierdzie i współczucie wszystkim swoim stworzeniom, a szczególnie ludziom. Stworzył nas w ogromie swojej miłości. Jest miłosierny w swojej trosce o nas, obdarzając nas darami, których potrzebujemy w naszym codziennym życiu, takimi jak pożywienie, schronienie i bezpieczeństwo. Jednak Boże miłosierdzie ukazuje się w szczególny sposób przez przebaczenie naszych win; z tego względu Bóg jest tym, który przebacza (Al-Ghafir) i to tym, który przebacza wiele i zawsze (Al-Ghafur).

3. Aby podkreślić wagę miłosierdzia, Jego Świątobliwość papież Franciszek ogłosił Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, który ma być obchodzony od 8 grudnia 2015 r. do 20 listopada 2016 r. W tej sprawie powiedział: "Oto dlaczego Jubileusz: bo jest to czas miłosierdzia. Jest to czas stosowny, aby leczyć rany, aby niestrudzenie spotykać tych, którzy czekają, aby zobaczyć i namacalnie dotknąć znaki bliskości Boga, aby zaoferować każdemu, każdemu drogę przebaczenia i pojednania." (Homilia, 11 kwietnia 2005 r.)
   Wasza pielgrzymka (hadżdż) do miejsc świętych, głównie do Mekki i Medyny, jest na pewno szczególnym czasem doświadczenia przez Was Bożego miłosierdzia. Wśród dobrze znanych życzeń kierowanych do muzułmańskich pielgrzymów znajduje się to: "Życzę ci błogosławionej pielgrzymki, chwalebnych osiągnięć i przebaczenia twoich grzechów". Odprawienie pielgrzymki w celu uzyskania Bożego przebaczenia grzechów dla żywych i zmarłych jest prawdziwie doniosłym zwyczajem wśród wierzących.

4. My, chrześcijanie i muzułmanie, jesteśmy wezwani do tego, by jak najlepiej naśladować Boga. On, Miłosierny, prosi nas, byśmy byli miłosierni i współczujący wobec innych, szczególnie tych, którzy są w jakiejkolwiek potrzebie. On także wzywa nas do tego, byśmy przebaczali sobie nawzajem.
   Patrząc na czasy współczesne, jesteśmy zasmuceni widokiem wielu ofiar konfliktów i przemocy – tu szczególnie myślimy o ludziach starszych, dzieciach i kobietach, zwłaszcza tych, którzy padają ofiarami handlu ludźmi oraz o wielu ludziach, którzy cierpią z powodu biedy, chorób, klęsk żywiołowych i bezrobocia.

5. Nie możemy zamknąć oczu na te rzeczywistości, ani odwrócić się od tych cierpień. Prawdą jest, że sytuacje są często bardzo złożone i rozwiązanie problemów przekracza nasze możliwości. Istotne jest, zatem, by wszyscy działali wspólnie, pomagając tym, którzy są w potrzebie. Jest źródłem wielkiej nadziei, kiedy słyszymy lub jesteśmy świadkami tego, jak muzułmanie i chrześcijanie łączą siły, by pomagać potrzebującym. Kiedy faktycznie łączymy siły, wypełniamy ważne w obu naszych religiach przykazanie i ukazujemy Boże miłosierdzie, dając w ten sposób bardziej wiarygodne świadectwo, indywidualnie i wspólnotowo, naszej wiary.
   Niech miłosierny i wszechmogący Bóg pomaga nam zawsze kroczyć drogą dobra i współczucia!

6. Dołączamy nasze pełne modlitwy dobre życzenia do tych składanych przez papieża Franciszka, o obfite błogosławieństwo w czasie Ramadanu i o trwałą radość święta ‘id al-Fitr.
   Wszystkim życzymy Radosnego Święta!

Z Watykanu, 10 czerwca 2016 r.

kardynał Jean-Louis Tauran - Przewodniczący
biskup Miguel Ángel Ayuso Guixot, M.C.C.I - Sekretarz

tłum.: ks. dr Stanisław Grodź SVD (RWKiM)