Menu główne
Start
Władze Rady
Dzień Islamu
Deklaracja
Dokumenty
Linki
Spotkania
Kontakt
Sprawozdanie
FORUM TEOLOGICZNE CHRZEŚCIJAŃSTWO-ISLAM Drukuj E-mail

W inicjatywy trojga chrześcijańskich teologów niemieckich różnych wyznań: Jutty Sperber, Andreasa Renza i Hansjörga Schmida od marca 2003 r. odbywają się spotkania w ramach Forum Teologicznego Chrześcijaństwo-Islam (Theologisches Forum Christentum-Islam), organizowane przez Akademię Diecezji Rottenburg-Stuttgart. Od 2005 r. w konferencjach w ramach Forum biorą udział nie tylko chrześcijanie, katolicy i ewangelicy, ale także teologowie muzułmańscy. Liczba muzułmanów z roku na rok rośnie – w czasie ostatniego spotkania stanowili już 40 procent uczestników.

Od 2005 r. pojawiła się także charakterystyczna forma: każda konferencja poświęcona jest jakiemuś zagadnieniu – w 2005 r. była to teologia i praktyka modlitwy w obu religiach, w 2006 r. problem tożsamości i postrzegania drugiej tradycji religijnej, w 2007 r. kwestia cierpienia i zmagania z nim w obu religiach, a w 2008 r. problem etyki oraz odpowiedzialności za życie. Każdy temat poruszany w ramach danego zagadnienia, np. podejście do cierpienia, omawiany jest z punktu widzenia jednej religii, zaś przedstawiciel drugiej przedstawia potem swój komentarz, następnie na odwrót. Daje to bardzo interesujący efekt – po pierwsze poznaje się podejście do danego zagadnienia „od środka” danej religii, po drugie: komentarz do tego podejścia specjalisty „z zewnątrz”, z innej tradycji religijnej.

Czytaj całość...