Menu główne
Start
Władze Rady
Dzień Islamu
Deklaracja
Dokumenty
Linki
Spotkania
Kontakt
Sprawozdanie

Pielgrzymka papieża Benedykta XVI do Ziemi Świętej Drukuj E-mail
 a dialog z islamem 8-15.05.2009

W czasie swojej pielgrzymki do Ziemi Świętej w dniach 8-15.05.2009 papież Benedykt XVI wykonał także gesty i odbył spotkania ważne dla dialogu chrześcijaństwa z islamem.

Przede wszystkim rozpoczął swoją podróż przybyciem do Jordanii w dn. 8.05.2009 i spotkał się z królem Abd Allahem II z rodu Haszymidów, wywodzącego się od proroka Mahometa. Jak podało Radio Watykańskie, król Abd Allah II witając Papieża, powiedział: "Chrześcijan i muzułmanów łączy więcej niż szeroko rozumiany humanizm. Łączy nas wiara w jednego Boga, z której płynie też odpowiedzialność za życie w pokoju." Król wyraził nadzieję na kontynuację dialogu, który nie boi się prawdy. Podkreślił prawo Palestyńczyków do wolności i mieszkańców Izraela do bezpieczeństwa. Za swój osobisty obowiązek uznał troskę o miejsca święte, aby chrześcijanie i muzułmanie mogli tu przyjeżdżać.

Papież zauważył, jak podało Radio Watykańskie, że wizyta w Jordanii daje mu okazję do wyrażenia głębokiego szacunku wspólnocie muzułmańskiej. Pozwala mu też okazać uznanie dla inicjatyw tamtejszego monarchy, podejmowanych dla lepszego zrozumienia wartości głoszonych przez islam. "Te cenne inicjatywy sprzyjają przymierzu cywilizacji między światem zachodnim a muzułmańskim, zadając kłam zapowiedziom, że konflikt i przemoc są nieuniknione" – podkreślił Benedykt XVI. Ojciec Święty nawiązał też do jesiennego seminarium Forum Katolicko-Muzułmańskiego w Rzymie, poświęconego przykazaniu miłości w obu religiach (czytaj o Forum na stronach Rady). Wyraził nadzieję, że obecna wizyta w Jordanii i wszelkie inicjatywy mające na celu polepszenie relacji chrześcijańsko-muzułmańskich pomogą wzrastać w miłości do Boga i ludzi.

W stolicy Jordanii, Ammanie, odwiedził meczet im króla Husajna i była to trzecia wizyta papieska w meczecie – pierwszą złożył Jan Paweł II w meczecie Omajjadów w Damaszku w 2001 r., drugą sam Benedykt XVI w Błękitnym Meczecie w Stambule w 2006 r. Rozpoczęła się ona od zwiedzania Muzeum Haszymidzkiego, posiadającego bogatą kolekcję historyczną tej dynastii. Papieża powitał książę Ghazi bin Talal, jeden z głównych sygnatariuszy listu 138 uczonych i liderów muzułmańskich do przywódców chrześcijaństwa Jednakowe słowo dla nas i dla was, skierowany do Papieża i innych zwierzchników chrześcijańskich (polskie tłumaczenie listu). W przemówieniu podczas spotkania z muzułmańskimi zwierzchnikami religijnymi, korpusem dyplomatycznym i rektorami jordańskich uczelni książe Ghazi bin-Talal m.in. podziękował za wiele przyjaznych gestów Papieża wobec muzułmanów.

Jak podało Radio Watykańskie, książę Ghazi bin Talal podziękował Paiezowi za wiele jego przyjaznych gestów wobec muzułmanów. Uznał także papieskie odwiedziny za znak dobrej woli i wzajemnego szacunku obu religii. Jako potomek proroka Mahometa, Arab i Jordańczyk witał w osobie Papieża zwierzchnika najliczniejszego w świecie wyznania, człowieka otwartego na dialog międzyreligijny, głowę państwa oraz pielgrzyma. Wskazał na rozległy obszar wspólnych dla chrześcijan i muzułmanów wartości. Wyznawcy obu religii zgodnie winni kierować się miłością bliźniego. Jordański książę nawiązał też do kontrowersji wywołanych publikacjami karykatur Mahometa oraz niezrozumieniem papieskiego wykładu z Ratyzbony. Podziękował przy tym za dogłębne wyjaśnienie sensu tamtej wypowiedzi.

Także inni członkowie jordańskiej rodziny królewskiej od lat zaangażowani są w dialog z chrześcijaństwem. Stryj obecnego króla, Hassan bin Talal, jest współorganizatorem wielu przedsięwzięć międzyreligijnych, przez wiele lat był przewodniczącym World Conference of Religions for Peace (obecnie jest to funkcja „president emeritus”), napisał także książkę o arabskich chrześcijanach Christianity in the Arab World, za którą m.in. otrzymał tytuł doktora honoris causa w dziedzinie teologii na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Tybindze.

Kolejne dni pielgrzymki Benedykta XVI do Ziemi Świętej także zawierały elementy międzyreligijne. 13.05. Papież odwiedził obóz uchodźców palestyńskich Aida w Betlejem, gdzie mówił o prawie Palestyńczyków do życia w pokoju we własnym państwie oraz o konieczności odwagi i wielkoduszności po obu stronach muru, oddzielającego Autonomię Palestyńską od Izraela, a 14.05 wziął udział w międzyreligijnym spotkaniu z przywódcami religijnymi w Galilei. W czasie tego ostatniego wydarzenia zauważył, że "różne tradycje religijne mają silny potencjał do krzewienia kultury pokoju, zwłaszcza przez nauczanie i głoszenie głębszych wartości duchowych naszego wspólnego człowieczeństwa. Formując serca młodych, kształtujemy przyszłość samej ludzkości. Chrześcijanie chętnie przyłączają się do żydów, muzułmanów, druzów oraz wyznawców innych religii, pragnących ochronić dzieci przed fanatyzmem i przemocą, przygotowując ich, aby byli budowniczymi lepszego świata." Wezwał, by wyznawcy różnych religii okazywali sobie wzajemny szacunek, "pracując nad złagodzeniem napięć wokół miejsc kultu, zapewniając w ten sposób spokojną atmosferę do modlitwy i refleksji."
oprac. na podst. materiałów ze strony Radia Watykańskiego i własnych:
Agata Skowron-Nalborczyk

Członkowie Rady komentowali pielgrzymkę papieża Benedykta XVI do Ziemi Świętej dla Katolickiej Agencji Informacyjnej:

prof. Selim Chazbijewicz "Palestyńczycy oczekują od papieża pomocy w rozwiązaniu konfliktu z Izraelem"

dr Agata Skowron-Nalborczyk "Dzięki Papieżowi sprawa palestyńska znów wróciła do mediów"

1.
B16_Izrael_meczet_al_Aksa.jpg
2.
B16_Izrael_spotkanie_miedzyrel.jpg
3.
B16_Jordania_meczet.jpg


1 - Papież udaje się w towarzystwie prazywódców muzułmańskich do meczetu Al-Aksa w Jerozolimie
2 - Papież na spotkaniu z przywódcami religijnymi
3 - Benedykt XVI w meczecie im. króla Husajna w Ammanie