Menu główne
Start
Władze Rady
Dzień Islamu
Deklaracja
Dokumenty
Linki
Spotkania
Kontakt
Sprawozdanie

Sesja z okazji jubileuszu 20-lecia
Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów 20.10.2017
Drukuj E-mail

W piątek 20.10.2017 na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się sesja jubileuszowa Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów z okazji 20-lecie jej istnienia. To spotkanie doskonale uzupełniło przebiegające równolegle III Międzynarodowe Sympozjum "Polityka i społeczeństwo w świecie islamu". Moderatorem sekcji była jedna z głównych organizatorów konferencji, dr hab. Agata S. Nalborczyk, sekretarz generalna Rady. Dzięki temu, że tematy obu wydarzeń nawzajem się uzupełniały, eksperci z róznych ośrodków polskich, a także zagranicznych, mieli okazję do wysłuchania kilku ciekawych referatów.

Jako pierwszy wystapił ks. prof. UKSW Leonard Fic z referatem „Islam a tolerancja“. W następnym wystapieniu prof. UKSW Eugeniusz Sakowicz przedstawił temat „Teologiczne podstawy dialogu Kościoła katolickiego z islamem w świetle nauczania Jana Pawła II“. Innym obszarom nauczania tak wybitnej osobowości, jaką był Jan Paweł II, poświęcił swoje wystapienie ks. prof. Jarosław Różański z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Końcowe wystąpienie w sesji, tematem którego było piśmiennictwo Tatarów polsko-litewskich jako przestrzeń dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego, należało do dr Magdaleny Lewickiej, także z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Trzej pierwsi prelegenci są członkami Komitetu KEP ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi.

Po referatach odbyła sie moderowana dyskusja. Dyskutanci odnieśli się do kluczowych tez zawartych w poszczególnych wystapieniach. Na koniec obecni członkowie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów ocenili jej wpływ na współczesne stosunki międzywyznaiowe w Polsce. Spotkanie odbyło sie w atmosferze przyjaźni i zaznajomiło nowych członków z pracą Rady.

dr Martin Klapetek (Wydział Teologiczny, Uniwersytet Południowoczeski, Czeskie Budziejowice; Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów)

    fot. Martin Klapetek