Menu główne
Start
Władze Rady
Dzień Islamu
Deklaracja
Dokumenty
Linki
Spotkania
Kontakt
Sprawozdanie

Sprawozdanie ze spotkania "Miejsca święte w chrześcijaństwie i islamie"
- Białystok 26.11.2011
Drukuj E-mail
Organizatorzy: Współorganizatorzy:

SPRAWOZDANIE

W dniu 26 listopada 2011 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, odbyło się spotkanie zorganizowane w ramach corocznych spotkań Tygodnia Muzułmańsko-Chrześcijańskich i poświęcone miejscom świętym obu religii, w tym celom pielgrzymek.

Spotkanie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza dotyczyła religii chrześcijańskiej. Jako pierwszy z prelegentów wystąpił ks. dr Adam Wąs, który w sposób syntetyczny przekazał podstawowe wiadomości związane z teologicznym znaczeniem miejsc świętych dla chrześcijan. Następnie prof. Józef Maroszek zaprezentował przykłady miejsc świętych na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Prelekcja ta, połączona z prezentacją multimedialną i pogłębioną refleksją historyczną, była ciekawym uzupełnieniem pierwszego referatu. Zaprezentowano znaczenie klasztoru dominikanów w Różanymstoku, Hodyszewo, Grabarkę, jako miejsce kultu świętej wody związane z bazylianami. Prelegent omówił bogato ilustrując ikonografią święte obrazy z kościołów i cerkwi na ziemiach litewskich.

W drugiej części spotkania zaprezentowane zostały miejsca święte muzułmanów. Część teologiczną w sposób niezwykle przedstawił mgr Jarosław Banasiak. Zaprezentował on w swoim wystąpieniu najważniejsze elementy teologii świętych miejsc islamu, ich genezę oraz stan obecny. Przedstawił poglądy najwybitniejszych teologów muzułmańskich wieków średnich. Zapoznał także zebranych z dziełem i poglądami Ibn Siny (Awicenny) oraz Ibn Ruszda (Awerroesa). Następnie swoje wystąpienie miał dr Artur Konopacki, który przedstawił miejsca uznawane za święte przez muzułmanów żyjących w Wielkim Księstwie Litewskim. Szczególne skoncentrował się na tradycji, najprawdopodobniej sufickiej, istniejącej wśród Tatarów, a związanej z grobem świętego Kontusia (Euliji) przy meczecie w Łowczycach. Spotkanie zakończyła dyskusja, która przeniosła się w kuluary, gdzie przy kawie i ciastku dyskutowano nad przedstawionymi referatami.

Nie sposób w tym miejscu nie podkreślić znaczącej roli moderatora spotkania, którym był ks. dr Stanisław Grodź. To jego prowadzenie spowodowało, że spotkanie odbyło się sprawnie.

Mamy nadzieję, że uczestniczący w spotkaniu studenci i przybyli goście mieli okazję zapoznać się i podyskutować nad rozumieniem oraz znaczeniem miejsc świętych w chrześcijaństwie i islamie.

Artur KonopackiZdjęcia:
Krzysztof Mucharski ©


Patronat medialny: