Menu główne
Start
Władze Rady
Dzień Islamu
Deklaracja
Dokumenty
Linki
Spotkania
Kontakt
Sprawozdanie

Sprawozdanie z sympozjum "Pielgrzymi prawdy, pielgrzymi pokoju"
- Katowice 26.10.2011
Drukuj E-mail

26 października 2011 - w przeddzień międzyreligijnego spotkania papieża Benedykta XVI z przedstawicielami chrześcijan różnych wyznań, wiernych światowych tradycji religijnych i ludzi dobrej woli w - w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się Międzyreligijne Sympozjum Naukowe pod hasłem "Pielgrzymi prawdy, pielgrzymi pokoju".

Organizatorami sympozjum byli: archidiecezja katowicka, Uniwersytet Śląski i miasto Katowice (Instytucja Kultury Katowice-Miasto Ogrodów) we współpracy z Gminą Wyznaniową Żydowską w Katowicach i Śląskim Oddziałem Ligi Muzułmańskiej.

WSympozjum objęli honorowym patronatem i wzięli w nim udział JE Ks. abp Damian Zimoń, metropolita katowicki, Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego UŚ; bp Tadeusz Szurman, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Katowicach, Piotr Uszok, prezydent Miasta Katowice i prof. dr hab. Wiesław Banyś, JM rektor UŚ. Kościoły chrześcijańskie reprezentował wiceprzewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, ks. mitrat płk. Sergiusz Dziewiatowski z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

W sympozjum uczestniczyło ok. 230 osób. Uczestnikami sympozjum byli przedstawiciele nauki - na czele z rektorami śląskich uczelni - instytucji kultury, wspólnot i ruchów religijnych a także alumni Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Franciszkanów oraz mieszkańcy Katowic.

O międzyreligijny charakterze sympozjum świadczyła obecność przedstawicieli społeczności żydowskiej, na czele z rabinem Polski Michaelem Schudrichem oraz wspólnoty muzułmańskiej wraz z muftim Ligi Muzułmańskiej w RP Nedalem Abu Tabaqiem, którzy - wraz z ks. prof. dr hab. prof. UŚ Andrzejem Żądło, dziekanem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, brali udział w trójgłosie na temat: "Prawda i pokój w Tradycji chrześcijaństwa, Torze i Koranie". W sympozjum uczestniczył także przewodniczący Rady Najwyższej LM w RP Samir Ismail.

Wśród prelegentów sympozjum byli także ks. dr Tadeusz Czakański, inicjator dialogu i spotkań chrześcijańsko-muzułmańskich w Katowicach, ks. dr Jacek Wojciech, oraz prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek.

Na zakończenie sympozjum uroczyście odczytano w języku polskim, hebrajskim i arabskim "Apel o pokój". W imieniu chrześcijan dokonał tego o. dr Witosław Sztyk OFM, rektor WSD OFM w Katowicach, w imieniu społeczności żydowskiej - Jehoshua Ellis, rabin Górnego Śląska; w imieniu społeczności muzułmańskiej - Abdul Jabbar Koubaisy, przewodniczący Śląskiego Oddziału Ligi Muzułmańskiej. Sympozjum uświetnił kompozytor i muzyk Józef Skrzek, wykonaniem utworu Viator - znak pokoju.

We wrażeniach uczestników sympozjum oprócz wdzięczności dla osoby bł. Jana Pawła II, który był inicjatorem spotkań międzyreligijnych, przewijało się zrozumienie, że wszyscy jesteśmy pielgrzymami prawdy i pokoju. Wyrażono gotowość podejmowania nowych wyzwań w duchu wspólnie przeżytego doświadczenia braterstwa.

Na pamiątkę tego wydarzenia 3 listopada 2011, na plantach przed katedrą, odbyło się uroczyste posadzenie buku, drzewa-symbolu, które uczestnicy sympozjum przekazali prezydentowi miasta Katowice, Piotrowi Uszokowi, jako znak wspólnego pielgrzymowania w prawdzie i pokoju wyznawców różnych religii Górnego Śląska.

W uroczystości udział wzięli i wygłosili okolicznościowe przemówienie: Piotr Uszok - prezydent miasta Katowice, prof. dr hab. Wiesław Banyś - Rektor UŚ, ks. dr hab. Andrzej Żądło - prof. UŚ, dziekan Wydziału Teologicznego oraz przedstawiciele trzech religii: ks. bp Gerard Bernacki - biskup pomocniczy diecezji katowickiej, Jehoshua Ellis - rabin Górnego Śląska i Abdul Jabbar Koubaisy - przewodniczący Śląskiego Oddziału Ligi Muzułmańskiej

dr Mariola Kozubek, WTL UŚ, RWKiM

Od lewej: Nidal Abu Tabaq (mufti LM w RP), dr Mariola Kozubek (WTL UŚ, RWKiM), Piotr Uszok (prezydent m. Katowice), Michael Schudrich (naczelny rabin RP), ks. dr hab. prof. UŚ Andrzej Żądło (dziekan WTL UŚ), prof. dr hab. Wiesław Banyś (rektor UŚ).
prawej (I rząd): Włodzimierz Kac (przewodniczący GWŻ-Katowice), Jehoshua Ellis (rabin Górnego Śląska), Abdul Jabbar Koubaisy (przewodniczący Śląskiego Oddziału LM), ks. kanonik Paweł Buchta (inicjator katowickich Dni Judaizmu)
ks. dr Tadeusz Czakański - inicjator katowickich Dni Islamu w Kościele katolickim w Polsce

od lewej: Samir Ismail (przewodniczący LM w RP), Nedal Abu Tabaq (mufti LM))