Menu główne
Start
Władze Rady
Dzień Islamu
Deklaracja
Dokumenty
Linki
Spotkania
Kontakt
Sprawozdanie

25.03.2019 - międzyreligijne Święto Zwiastowania

 

  Nabożeństwu przewodniczyć będą: Biskup Rafał Markowski ze strony chrześcijańskiej oraz Mufti LM w RP Nedal Abu Tabaq ze strony muzułmańskiej. Muftiego MZR w RP Tomasza Miśkiewicza reprezentował będzie imam Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w RP w Białymstoku Mirzogolib Radzhabaliev. Teksty koraniczne zostaną wyrecytowane przez imama Nadżiba As-Sabahiego z warszawskiego Ośrodka Kultury Muzułmańskiej LM w RP na Ochocie.

  Pieśni i psalm oraz Ewangelię z opisem Zwiastowania wykonają ojcowie i siostry z Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich. Jest to pierwsze tego typu, bardzo wyjątkowe, nabożeństwo w Polsce (a być może również w Europie) zaplanowane w formule libańskiej. Będziemy wspólnie, choć każdy według swojej tradycji, wspominać osobę Maryi jako wzór zaufania Bogu i powierzać Mu często trudne wzajemne chrześcijańsko-muzułmańskie relacje.

  Celem organizatorów tego wydarzenia jest wyjście poza krąg osób zajmujących się zawodowo dialogiem i islamem oraz zaproszenie do modlitwy jak najszerszego kręgu ludzi świadomie przeżywających swoją wiarę, zarówno muzułmanów, jak i chrześcijan, ludzi ze wspólnot chrześcijańskich i organizacji muzułmańskich.

  Idea chrześcijańsko-muzułmańskiego świętowania Zwiastowania bezpośrednio nawiązuje do uroczystych corocznych obchodów święta w Libanie, które pod hasłem „Razem wokół Marii, naszej Pani” gromadzi na modlitwie katolików, prawosławnych, sunnitów i szyitów. Od 2010 roku uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest w Libanie dniem wolnym od pracy, dniem refleksji nad osobą Maryi w duchu jedności narodowej. Od 2018 roku święto obchodzone jest wspólnie również przez chrześcijan i muzułmanów w Jordanii. Międzyreligijna formuła tego święta cieszy się poparciem Stolicy Apostolskiej od czasu pontyfikatu papieża Benedykta XVI.

  Inicjatorami wydarzenia w Libanie są dwaj przyjaciele: duchowny muzułmański (sunnicki) szajch Mohammed Nuqqari oraz chrześcijanin (maronita) Nagy Al-Khoury. Początki wydarzenia sięgają 2007 r., kiedy to w Bejrucie odbyła się międzyreligijna celebracja maryjnego święta. Dzięki transmisji telewizyjnej wywołała ona ogromne zainteresowanie i entuzjazm wśród społeczeństwa, jak również dziennikarzy i polityków. Wydarzenie postanowiono powtórzyć, a w 2009 r. odbyło się już oficjalne święto państwowe, jednogłośnie ustanowione przez rząd jako Dzień Muzułmańsko-Chrześcijański.

  Zwiastowanie Pańskie nawiązuje do biblijnego przekazu, według którego Archanioł Gabriel objawił się Maryi zapowiadając narodziny Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Opis Zwiastowania zawarty jest również w trzecim i dziewiętnastym rozdziale Koranu. Dlatego też symbolicznym i bardzo wymownym znakiem tego międzyreligijnego libańskiego święta jest ikona Zwiastowania. Przedstawia ona scenę przybycia anioła do Maryi oraz tekst Zwiastowania z Ewangelii i Koranu w języku arabskim (po obu stronach ikony). Fundatorem ikony w Polsce jest Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl.

Mariusz Maciak