Menu główne
Start
Władze Rady
Dzień Islamu
Deklaracja
Dokumenty
Linki
Spotkania
Kontakt
Sprawozdanie

XII Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce
- sprawozdanie z obchodów centralnych w Warszawie
Drukuj E-mail

"Chrześcijanie i muzułmanie - poparcie dla duchowego wymiaru człowieka" to hasło tegorocznego Dnia Islamu w Kościele katolickim, obchodzonego w Polsce już po raz dwunasty. Temat Dnia Islamu tradycyjnie nawiązywał do tematu orędzia Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, skierowanego do wyznawców islamu na zakończenie postu w miesiącu ramadan w 2011 roku. .

Wzorem ubiegłych lat miejscem centralnych obchodów była Warszawa. Spotkanie modlitewne 26 stycznia w Domu Parafialnym przy katedrze Św. Floriana Pradze, któremu przewodniczył z ramienia Konferencji Episkopatu Polski bp Romuald Kamiński, rozpoczęło się zawiązaniem wspólnoty i powitaniem zgromadzonych katolików i muzułmanów, w tym ambasadorów państw muzułmańskich w Polsce; muftiego i przewodniczącego Najwyższego kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, Tomasza Miśkiewicza, reprezentantów środowiska tatarskiego: Haliny Szahidewicz, Dżemili Smajkiewicz-Murman, Mirosławy Koryckiej i Grzegorza Bogdanowicza; współprzewodniczących Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów: ks. dr. Adama Wąsa SVD i dr. Artura Konopackiego; przedstawicieli Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów: Zbigniewa Nosowskiego, Marty Titaniec oraz o. Marka Nowaka OP; prezes Stowarzyszenia Effatha, Danuty Baszkowskiej (organizatorki modlitw ekumenicznych w Warszawie i na Zjazdach Gnieźnieńskich); przedstawicieli ruchu Focolare i współorganizatorów obchodów Dnia Islamu w Katowicach: dr Marioli Kozubek i ks. dr. Tadeusza Czakańskiego, delegata biskupa katowickiego na centralne obchody XII Dnia Islamu w KK w Polsce, prezesa Fundacji D.O.M., Zdzisława Bieleckiego i prezesa Instytutu Dialogu Dunaj, Selçuka Mustafy Özcana,, prowincjała zakonu księży werbistów, ks. Jana Wróblewskiego SVD, a także członków Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego Konferencji Episkopatu Polski, duchownych i sióstr zakonnych, przedstawicieli środowisk akademickich.

Gospodarz obchodów, biskup Romuald Kamiński zwrócił uwagę na to, iż "uczestnicząc w uroczystości tworzymy wspólnie historię tych spotkań, będących fenomenem w skali światowej i budzących coraz większe zainteresowanie poza granicami naszego kraju" i podkreślił, że sens dialogu międzyreligijnego kryje się w poszukiwaniu tego, co łączy religie i wzajemnym poznaniu: "Dziękuję Bogu za tę możliwość spotkania i bliższego poznania się muzułmanów i chrześcijan". Mufti RP, Tomasz Miśkiewicz, skierował podziękowania - w imieniu społeczności muzułmańskiej w Polsce - dla Episkopatu Polski za ustanowienie i organizowanie Dnia Islamu w Kościele katolickim oraz Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów za kontynuację dialogu katolicko-muzułmańskiego, który "obecny jest w Polsce od 600 lat, bo tyle lat mieszkają tu Tatarzy polsko-litewscy", a "Polska jest doskonałym przykładem dialogu kultur i religii". W nawiązaniu do tematyki tegorocznej edycji podkreślił, że „wspólne wartości odnajdywane w religiach monoteistycznych winny być ciągle odczytywane oraz stanowić płaszczyznę wzajemnego zbliżenia”, zwłaszcza że"muzułmanie - czy inni tego chcą, czy nie - są częścią Europy, którą tworzą wraz z chrześcijanami, żydami i wyznawcami innych religii, dlatego najważniejsze jest porozumienie i bazowanie na tym, co łączy, a nie na tym, co dzieli. A łączy nas wiara, modlitwa i dobro ludzkie, dlatego naszym obowiązkiem jest podtrzymywanie dialogu". Zaznaczył, że "mając w sercach wiarę, nie zapominamy o Bogu, a wiara musi łączyć , a nie dzielić, prowadzić nas ku Bogu i ku życiu wiecznemu".

Tradycją corocznych spotkań organizowanych z okazji Dnia Islamu stało się odczytywanie wersetów Świętych Ksiąg, tym razem poświęconych zagadnieniom duchowego wymiaru człowieka. Fragmenty Pisma Świętego (List św. Pawła do Galatów, I i II List św. Pawła do Koryntian) oraz Koranu (sury 8:2, 13:28, 28:77, 9:119, 33:35, 6:152, 5:1, 4:58, 87:14-15, 91:7-10, 76:8-9, 92:18-21, 49:13, 60:8) wprowadziły uczestników spotkania w tematykę przewodnią obchodów, rozwiniętą w dwugłosie chrześcijańsko-muzułmańskim podczas wystąpień ks. dr. Tomasza Stępnia (UKSW) i dr. Artura Konopackiego (RWKM), po których impresjami z pieszej pielgrzymki z Jerozolimy do Asyżu podzielił się z zebranymi Roman Zięba. Zwieńczeniem refleksji wokół chrześcijańsko-muzułmańskiego poparcia dla duchowego wymiaru człowieka były modlitwy przedstawicieli każdej z religii wraz z przekazaniem znaku pokoju oraz agapa.

Obchody Dnia Islamu w Kościele katolickim wpisują się w kalendarz szeregu inicjatyw podejmowanych w ramach dialogu międzyreligijnego, organizowanych w różnych miastach przez różne stowarzyszenia i ośrodki, tak o charakterze modlitewnym, jak i naukowym lub kulturalnym, ale – co najważniejsze - służą jednemu celowi, czyli obopólnemu poznawaniu się i budowaniu wzajemnego szacunku.

Magdalena Lewicka
Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów
Uniwersytet Mikołaja KopernikaZdjęcia:
Michał Łyszczarz ©