Menu główne
Start
Władze Rady
Dzień Islamu
Deklaracja
Dokumenty
Linki
Spotkania
Kontakt
Sprawozdanie

XII Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce
- sprawozdanie z obchodów lokalnych w Katowicach
Drukuj E-mail

"Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce, w tym roku odbył się na Górnym Śląsku 27 stycznia przy Wyższym Seminarium Duchownym oo. Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach już po raz trzeci. Grupę inicjatywną tworzą ks. dr Tadeusz Czakański z ramienia archidiecezji, o. dr Witosław Sztyk, JM rektor WSD OFM, przedstawiciele Ruchu Focolari na Śląsku, Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów oraz Śląskiego Oddziału Ligi Muzułmańskiej.

W spotkaniu, które miało formułę sympozjum popularnonaukowego uczestniczyło ok. 90 osób, w tym 25 osobowa grupa muzułmanów Górnego Śląska; przedstawiciele ruchów i duszpasterstw, siostry zakonne, alumni wyższych seminariów duchownych: śląskiego i franciszkańskiego, oraz mieszkańcy regionu. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego reprezentowali: prodziekan, ks. dr hab. Antoni Reginek i dr Mariola Kozubek, która jest także członkiem RWKiM.

Wyrazem wzajemnej otwartości między wyznawcami różnych religii na Górnym Śląsku była obecność przedstawicieli Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach na czele z jej przewodniczącym Włodzimierzem Kacem, który w krótkim pozdrowieniu odwołał się do Międzyreligijnego Sympozjum Naukowego (Katowice, 26.10.2011) jako wydarzenia, które przyczyniło się do pogłębienia więzi między wyznawcami różnych religii na Śląsku. Mówca przywołał także postać papieża bł. Jana Pawła II, człowieka oddanego Bogu, dzięki któremu możliwy jest tak owocny dialog międzyreligijny.

Spotkanie rozpoczął gospodarz miejsca, o. dr Witosław Sztyk, który ukazał główne idee i rozwój Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce, odwołując się do nauczania Kościoła katolickiego na temat dialogu międzyreligijnego, w tym stosunku chrześcijan do muzułmanów.

"Chrześcijanie i muzułmanie: poparcie dla duchowego wymiaru człowieka", temat tegorocznego Dnia Islamu - zaczerpnięty z Orędzia na zakończenie ramadanu - Id al-Fitr 1432 Hidżry / 2011 A.D., skierowanego do muzułmanów na całym świecie przez Papieską Radę ds. Dialogu Międzyreligijnego, został ukazany w ramach dwugłosu muzułmańsko-chrześcijańskiego.

Imam Nedal Abu Tabaq, mufti Ligi Muzułmańskiej w RP wskazał na konieczność troski o własną duszę, poprzez spełnianie dobrych czynów oraz słuchanie Słowa Bożego, a także na łączące muzułmanów i chrześcijan wymagania, co do moralności, odnosząc się zwłaszcza do wartości czystości przedmałżeńskiej. Mówiąc o dialogu międzyreligijnym, Mufti podkreślił, że celem dialogu nie jest narzucanie przekonań, lecz wzajemne poznanie i do wszystkich skierował apel: "Jako ludzie duchowi budujmy mosty".

Ks. dr Adam Wąs SVD, przedstawiciel Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi przy Konferencji Episkopatu Polski, a także współprzewodniczący RWKM, zwrócił uwagę na potrzebę budowania i pogłębiania dialogu zwłaszcza w kontekście wydarzeń w Pakistanie i Nigerii. Mówca wskazał na zasadnicze różnice i podobieństwa antropologii obydwu religii oraz katolickie i muzułmańskie rozumienie wolności, grzechu, odkupienia i prawa.

Ks. dr Tadeusz Czakański, delegowany na to wydarzenie przez metropolitę katowickiego arcybiskupa ks. dr Wiktora Skworca, podkreślając, po wygłoszonych referatach, wartość świadomości różnic w dialogu międzyreligijnym poprowadził dyskusję panelową, w której przedstawiciele islamu: Abdul Jabbar Koubaisy (przewodniczący Śląskiego Oddziału LM), Abdelwahab Bouali (imam Górnego Śląska) oraz małżeństwo Jolanta Lichota-Aboud i Alla Aboud odpowiadali na pytania uczestników dotyczące form pielęgnowania życia duchowego w islamie oraz wspólnych wartości i wzorów osobowych, jako fundamentu dialogu.
Ze strony katolickiej w dyskusji udział wzięli prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek (UŚ), dr Mariola Kozubek i ks. dr Adam Wąs.

Część druga spotkania dotyczyła doświadczeń na polu "dialogu życia". Adam Chrobok z Ruchu Focolari mówił o placówkach oświatowo-wychowawczych w Chorwacji i Macedonii prowadzonych wspólnie przez chrześcijan i muzułmanów dla promowania duchowego rozwoju człowieka w oparciu o wspólne wartości. Krzysztof Kraus z Ruch Światło-Życie dał świadectwo osobistego dojrzewania do dialogu międzyreligijnego podczas przygotowań katowickiego sympozjum, które odbyło się na Wydziale Teologicznym UŚ (26.10.2011) z okazji spotkania papieża Benedykta XVI z przedstawicielami wielkich religii w Asyżu (27.10.2011). Abdul Jabbar Koubaisy ukazał obszary zaangażowania muzułmanów na Górnym Śląsku.

Znakiem nadziei na poszerzanie obszarów budowania braterstwa i konstruktywnego współistnienia w różnorodności było świadectwo katowickich licealistek, dwóch muzułmanek i ich koleżanek-katoliczek, które mówiły o wzajemnym ubogaceniu opartym na fundamencie poszanowania tożsamości każdego.

Na zakończenie katowickich obchodów Dnia Islamu, przewodniczący śląskiego oddziału LM Abdul Jabbar Koubaisy wyraził wdzięczność Kościołowi katolickiemu za promowanie dialogu katolicko-muzułmańskiego honorując specjalnym wyróżnieniem kilku katolików zaangażowanych w dialogu z muzułmanami na Górnym Śląsku. Pan Przewodniczący zaprosił także wszystkich do wzięcia udziału w inauguracji muzułmańskiego Centrum Kultur i Dialogu, która odbędzie się 4 czerwca br. w Katowicach.

Spotkanie zakończono modlitwą o pokój: muzułmanie odczytali fragmenty Koranu i odmówili modlitwę Dua, natomiast alumni WSD OFM z Panewnik wraz z obecnymi na spotkaniu katolikami, odśpiewali modlitwę o pokój św. Franciszka z Asyżu. Dopełnieniem wspólnego pragnienia wzajemnego coraz głębszego poznawania się było przekazanie sobie znaku pokoju.

Tegoroczny temat Dnia Islamu miał dopomóc w zrozumieniu konieczności chronienia godności osoby ludzkiej poprzez promowanie jej duchowego rozwoju. Uczestnicy katowickiego spotkania podjęli decyzję o wspólnym zaangażowaniu na tym polu, czego wyrazem ma być: wspomaganie materialne jednego z lokalnych ośrodków Caritas oraz – w wymiarze szerszym – wsparcie udziału przedstawicieli katolickiej i muzułmańskiej młodzieży ze Śląska w Światowym Spotkaniu Młodzieży „Let’s bridge – Budujemy mosty”, które pod koniec lata – z inicjatywy Ruchu Focolari – odbędzie się w Budapeszcie.

Po zakończeniu sympozjum, oo. Franciszkanie ugościli kolacją wspólnotę muzułmańską i grupę katolików. Była to także okazja do pogłębienia więzi oraz wspólnego spojrzenia na dalsze plany.

Mariola Kozubek
Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów
Wydział Teologiczny Uniwersytetu ŚląskiegoZdjęcia:
Michał Łyszczarz (RWKM)); Krzysztof Błażyca ("Gość Niedzielny"); WSD OFM Katowice-Panewniki ©