Menu główne
Start
Władze Rady
Dzień Islamu
Deklaracja
Dokumenty
Linki
Spotkania
Kontakt
Sprawozdanie

ROZMOWA Z O. SAMIREM KHALILEM SAMIREM SJ Drukuj E-mail
ROZMOWA Z O. SAMIREM KHALILEM SAMIREM SJ NA TEMAT FORUM KATOLICKO-MUZUŁMAŃSKIEGO, KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIACH 4-6.11.2008 W WATYKANIE

Musimy zawsze mieć nadzieję, być konstruktywni i jednocześnie być realistami. To, co wydarzyło się w tych dniach, uprawnia do żywienia nadziei bez popadania w naiwność i w irenizm.

Rozmawiał: Giorgio Paolucci

Jak przebiegało spotkanie? S.K. Samir SJ:

Jest to ważny etap drogi, która wiedzie z daleka i która okazuje się jeszcze długa i wymagająca wiele wysiłku. Poziom wystąpień był teologicznie i intelektualnie jakościowo wysoki z obydwu stron, odznaczały się one rzeczywistą otwartością serca i umysłu - oddychało się atmosferą wielkiej serdeczności. Nie brakowało momentów trudnych, konfrontacji, ale mamy podstawy, aby mieć nadzieję bez popadania w naiwność.

W deklaracji wspólnej, podpisanej na zakończenie spotkania, są wyszczególnione niektóre zagadnienia bardzo zobowiązujące, szczególnie, jeśli się jest świadomym tego, co dzieje się w świecie muzułmańskim.

Istotnie mówi się o szacunku dla życia i godności każdej osoby, o wolności sumienia, uznaniu mężczyzny i kobiety na bazie równości, odrzuceniu dyskryminacji z powodu wiary, o prawie jednostki i wspólnoty do praktykowania własnej religii w sposób prywatny i publiczny. Są to zobowiązania wymagające wysiłku.

Podczas audiencji, jaka była waszym udziałem, Papież wyraził życzenie, aby różne okazje dialogu nie „ograniczały się do małych grup eksperckich i technicznych, ale przeszły służyły wszystkim”. Co robić, aby sprzyjać takiej dynamice?

Dialog jest pożyteczny, gdy przyczynia się do lepszego współżycia między osobami i narodami. Na przykład opublikowanie deklaracji końcowej w jak największej możliwej ilości języków byłoby korzystne dla rozpowszechnienia jej w środowiskach religijnych, akademickich, edukacyjnych, aby pomogła stwarzać nową mentalność i wyjaśniać różnice oraz uprzedzenia. Forum nie ma żadnej władzy, a zatem jego ustalenia nie są zobowiązujące, ale jakość i autorytet uczestników musiałyby nakłonić do zastanowienia się nad dokumentem końcowym. Świat muzułmański, jak zauważam, nie ma jednego autorytetu, tak więc trzeba działać w wielu kierunkach. Ponadto fakt, że „grupa 138” jest kierowana przez księcia Jordanii Ghaziego bin Muhammada bin Talala daje nadzieję, że dokument zostanie zauważony także na poziomie politycznym. Interesujące będzie na przykład zobaczyć, jak się zachowa król Arabii Saudyjskiej Abdullah, który nie jest wciągnięty do tej inicjatywy, ale który ostatnio zainicjował spotkanie międzyreligijne w Madrycie i w ubiegłym roku został przyjęty przez Benedykta XVI w Watykanie.

W tekście jest jasne potępienie przemocy i aktów terrorystycznych, dokonywanych w imię religii. Mocne stwierdzenie, zważywszy na to, co dzieje się w wielu krajach islamskich…

Wielu przedstawicieli muzułmanów powiedziało jasno, że są zmęczeni tym, że bezustannie łączy się pojęcie islamu z przemocą. Muszę zaznaczyć, że Papież, gdy nas przyjął, powiedział słowa jeszcze mocniejsze. Mówił o aktach nie do zaakceptowania i niesprawiedliwych, jeszcze bardziej ciężkich i godnych pożałowania, gdy są czynione w imię Boga. „Imię Boga” dodał, „może być jedynie imieniem pokoju i braterstwa, sprawiedliwości i miłości.”

Czy na zakończenie tych trzech dni jest satysfakcja?

Jest ważne, że nie ograniczyliśmy się do stwierdzeń o charakterze duchowym i teologicznym. Różnice między katolikami i muzułmanami na poziomie religijnym są ewidentne, ale musimy zmierzyć się z historią, która coraz bardziej zmusza nas do życia razem. I aby żyć razem, musimy jakoś dzielić to, co należy do naszej wspólnej ludzkiej natury. Zaczęliśmy dopiero oranie pola. Jest interesującym fakt, że zostało zaplanowane drugie seminarium, które odbędzie się w ciągu dwóch lat w państwie islamskim. Tak więc, jesteśmy w drodze.

o. Samir Khalil Samir SJ - islamolog, orientalista, semitysta, wykładowca na Uniwersytecie św. Józefa w Bejrucie, w Instytucie Maqasid wykłada chrześcijaństwo dla muzułmańskich imamów. Urodził się w 1938 r. w Egipcie.

Źródło:
"Avvenire" tłum. z włoskiego ks. dr Zbigniew Gaczyński UKSW, Instytut Teologiczny w Radomiu