Menu główne
Start
Władze Rady
Dzień Islamu
Deklaracja
Dokumenty
Linki
Spotkania
Kontakt
Sprawozdanie


Jubileuszowy XV Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce

 

  26 stycznia 2015 roku przypada XV Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce.
  Obchodzony tradycyjnie po zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, nawiązuje do tematu orędzia Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, kierowanego do wyznawców islamu na zakończenie muzułmańskiego miesiąca postu, ramadanu.
  Tegoroczne hasło Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce brzmi: "Ku prawdziwemu braterstwu między chrześcijanami a muzułmanami"Życzenia RWKiM na Boże Narodzenie 2014Modlitewne spotkanie ekumeniczne *EFFATHA*
23.09.2014 w Warszawie

 


Życzenia RWKiM z okazji Kurban Bajram

 
"Międzyreligijny marsz solidarności z prześladowanymi chrześcijanami"
7.09.2014 (niedziela) w Warszawie
- Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów wśród współorganizatorów

 


  Poprzez ten marsz polscy wyznawcy różnych religii chcą publicznie okazać swoją solidarność z najbardziej obecnie na świecie prześladowaną wspólnotą religijną. Myślimy zwłaszcza o ofiarach prześladowań w ostatnim czasie na Bliskim Wschodzie i w niektórych krajach Afryki Środkowej.

  Pamiętamy również o innych prześladowanych grupach religijnych - w marszu wezmą udział m.in. studiujący w Polsce jazydzi. Chcemy wezwać przywódców Europy i świata do podjęcia zdecydowanych działań na rzecz obrony wszystkich ofiar prześladowań religijnych.

  Podczas marszu będzie można wesprzeć konkretne działania na rzecz pomocy ofiarom prześladowań prowadzone przez organizacje: Caritas i Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Czytaj więcej...
Wezwanie Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego
do potępienia aktów przemocy dokonywanych w imię religii

The whole world has witnessed with incredulity what is now called the "Restoration of the Caliphate," which had been abolished on October 29,1923 by Kamal Ataturk, founder of modern Turkey. Opposition to this "restoration" by the majority of religious institutions and Muslim politicians has not prevented the "Islamic State" jihadists from committing and continuing to commit unspeakable criminal acts.
This Pontifical Council, together with all those engaged in interreligious dialogue, followers of all religions, and all men and women of good will, can only unambiguously denounce and condemn these practices which bring shame on humanity. (...)


Czytaj więcej na stronie radia Watykańskiego:
Pontifical Council speaks out against terror in name of religion


Życzenia z okazji Ramadan Bajram

 
Przesłanie Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego
z okazji zakończenia miesiąca ramadan 1435 H./ 2014 A.D.

 


Czytaj więcej na stronie Stolicy Apostolskiej:
MESSAGE FOR THE END OF RAMADAN ‘Id al-Fitr 1435 H. / 2014 A.D.Oświadczenie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów
w sprawie dewastacji meczetu w Kruszynianach 29.06.2014

W niedzielę 29 czerwca 2014 roku w Kruszynianach doszło do aktu zniszczenia zabytkowego, XVIII-wiecznego meczetu i dewastacji znajdującego się w pobliżu kilkusetletniego cmentarza tatarskiego.

Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów wyraża sprzeciw wobec aktów dewastacji miejsca kultu i nagrobków w Kruszynianach.

Rada zwraca się do władz z apelem o pełne wyjaśnienie sprawy i konsekwentne ściganie sprawców.

Agata Skowron-Nalborczyk - współprzewodnicząca ze strony katolickiej
Andrzej Saramowicz - współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej


Prośba o modlitwę o pokój dla Jeruzalem

W niedzielę 8 czerwca – w chrześcijańską uroczystość Zesłania Ducha Świętego, kilka dni po żydowskim święcie Szawuot upamiętniającym nadanie Tory – odbędzie się w Rzymie spotkanie modlitewne w intencji pokoju w Ziemi Świętej. Wezmą w nim udział: papież Franciszek, prezydent Izraela Szymon Peres i prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas.

Celem tego spotkania nie jest debata na temat pokoju ani ustalanie jego warunków. Jest nim natomiast prośba o pokój, skierowana do Boga przez wyznawców trzech różnych religii, przyznających się do Abrahamowego dziedzictwa.

"Wszyscy pragniemy pokoju" - mówił w Betlejem i w Tel Awiwie papież Franciszek. - "Wielu ludzi buduje go każdego dnia małymi gestami: wielu cierpi i cierpliwie znosi trud wielu prób, aby go zbudować. Wszyscy (...) mamy obowiązek stać się narzędziami i budowniczymi pokoju, przede wszystkim poprzez modlitwę.""

Świadomi ciążącego na nas zobowiązania, w poczuciu odpowiedzialności za święte miasto, jakim jest dla nas Jerozolima, prosimy wierzących - Żydów, chrześcijan i muzułmanów - o włączenie się w niedzielną modlitwę w intencji pokoju. Przynajmniej tego dnia - w sposób właściwy dla własnej tradycji religijnej - okażmy solidarność z mieszkańcami Ziemi Świętej.

"Prośmy o pokój dla Jeruzalem. (...)
Przez wzgląd na dom Pana, Boga naszego,
będę się modlił o dobro dla ciebie".
Amen. Niech tak się stanie.

Bogdan Białek - chrześcijański współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów
Stanisław Krajewski - żydowski współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

Agata Skowron-Nalborczyk - współprzewodnicząca ze strony katolickiej Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów
Andrzej Saramowicz - współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów

Janusz Poniewierski - prezes Klubu Chrześcijan i Żydów "Przymierze"


Życzenia RWKM na Wielkanoc 2014

 Światowy Tydzień Międzywyznaniowej Harmonii

 

Polska Fundacja Sufich im. Dżelaladdina Rumiego

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego

Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW

zapraszają

na międzyreligijne spotkanie w intencji pokoju, pojednania, miłości i harmonii
9 lutego 2014 godz. 17:00
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa Bielany ul. Dewajtis 5
Aula Jana Pawła II

Jest to wydarzenie objęte patronatem Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów oraz Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów
XIV Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce

 Media z okazji XIV Dnia Islamu

Oświadczenie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów
na XIV Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce 26 stycznia 2014 r.

Tegoroczny, już czternasty, Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce obchodzimy pod hasłem "Szerzenie wzajemnego szacunku przez edukację", zaczerpniętym z przesłania Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego do muzułmanów na zakończenie ramadanu w 2013 roku.

Przesłanie to podpisał osobiście papież Franciszek, nadając mu szczególne znaczenie. Dla Papieża niezwykle ważny jest dialog i porozumienie między ludźmi. W kontekście wojny domowej w Syrii wzywając do zaprzestania konfliktu,, wyraźnie podkreślił, że "kultura spotkania, kultura dialogu; ta jest jedyną drogą do pokoju".

Podstawą dialogu i jego kultury jest rzetelna wiedza i wzajemne poznanie. Dlatego w przesłaniach na koniec ramadanu dominuje temat edukacji i wychowania Edukacja oznacza zdobywanie ugruntowanej wiedzy i umiejętności budowania pozytywnych relacji z innymi ludźmi, także tymi, którzy nie podzielają naszych zasad i poglądów.

Wzajemny szacunek można budować tylko na wiedzy, która pozwala odkrywać prawdziwe oblicze "Innego" oraz pomaga weryfikować obraz nas samych. Fałszywe wyobrażenia o sobie i innych prowadzące do nieuzasadnionej podejrzliwości i nieufności, mogą stać się źródłem dyskryminacji i wykluczenia, a nawet wzajemnej wrogości.

W obecnej sytuacji, gdy tak często spotykamy się z publicznie wyrażaną pogardą i wrogością wobec ludzi myślących i wierzących inaczej, należy przypomnieć sobie o szacunku jako podstawowej zasadzie relacji międzyludzkich. Pamiętajmy o tym, żeby wypowiadać się z szacunkiem o innych i ich przekonaniach zawsze, a nie tylko w ich obecności. Oczekiwanie szacunku dla samego siebie zakłada szanowanie innych. Tym bardziej, że szacunek nie musi oznaczać przyjęcia poglądów i postaw innych osób, ale wpływa na zrozumienie, dlaczego drugi człowiek myśli i postępuje w dany sposób oraz na uznaniu, że w świecie, w którym żyjemy, jest także miejsce dla innych kultur i religii.

Włączając się w apel wyrażony w papieskim przesłaniu z okazji zakończenia ramadanu, Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów zachęca i wzywa wszystkich do budowania atmosfery wzajemnego szacunku.

W imieniu członków Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów

Agata Skowron-Nalborczyk - współprzewodnicząca ze strony katolickiej
Andrzej Saramowicz - współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej


Modlitwa w islamieŻyczenia RWKiM na Boże Narodzenie 2013


Debata na temat pomocy humanitarnej dla uchodźców z Syrii
współorganizowna przez Radę

"Syryjska katastrofa humanitarna.
Jak pomóc uchodźcom?"


 • Organizatorzy:

19.11.2013 (wtorek) godz. 1800
sala 308 (III piętro) budynek dawnej Biblioteki UW
ul. Krakowskie Przedm. 26/28


 • Prelegenci:
 • - Zuzanna Kierzkowska, Zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych
 • - dr Georges Yacoub - Wydział Orientalistyczny UW, z pochodzenia Syryjczyk
 • - ks. dr Adam Wąs SVD - arabista i islamolog, Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów
 • - ks. Marian Subocz, Dyrektor Caritas Polska
 • - dr Wojciech Wilk, Prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej

 • debatę moderuje: dr hab. Agata Skowron-Nalborczyk, Wydział Orientalistyczny UW

więcej...

 • Sprawozdania z debaty:


Oświadczenie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów
w sprawie próby podpalenia meczetu w Gdańsku

Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów potępia ataki na miejsca modlitwy muzułmanów, których najnowszym przejawem była próba podpalenia meczetu w Gdańsku w nocy z 15/16 października 2013 r.

Z niepokojem i smutkiem odnotowujemy tego typu wydarzenia, których kilka miało miejsce na przestrzeni ostatnich lat. Ataki na miejsca kultu religijnego zdarzały się dotąd w naszym kraju wyjątkowo i to w okresach, które nie przywołują dobrych skojarzeń (np. okres agresywnej kontrreformacji w XVII w., gdy w 1609 r. zburzono meczet w Trokach oraz miejsca kultu innych wyznań).

Polska szczyci się tradycją tolerancji w odniesieniu do różnych grup etnicznych i religijnych, a ich członkowie potrafią znajdować przestrzenie porozumienia i współdziałania. Agresja i przemoc nie przyczyniają się do rozwiązywania problemów, a raczej je podsycają. Dlatego Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów apeluje o zachowanie umiaru w sporach i o zwrócenie uwagi na konsekwencje zaostrzania ideologicznych debat.

W imieniu członków Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów

Agata Skowron-Nalborczyk - współprzewodnicząca ze strony katolickiej
Andrzej Saramowicz - współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej

zobacz więcej...

Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów postanowiła odpowiedzieć na apel Papieża
- oświadczenie

"W tych dniach moje serce jest do głębi zranione przez to, co dzieje się w Syrii" powiedział papież Franciszek w czasie modlitwy Anioł Pański 1 września 2013 i ogłosił sobotę 7 września w całym Kościele "dniem postu i modlitwy w intencji pokoju w Syrii, na Bliskim Wschodzie i na całym świecie". Zaprosił także chrześcijan-niekatolików, osoby wyznające inne religie oraz ludzi dobrej woli, by przyłączyli się do tej inicjatywy.

 • -Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów postanowiła odpowiedzieć na apel Papieża. Dnia 7 września między godziną 20:00 a 21:00 członkowie Rady, wyznawcy obu religii, będą modlić się o pokój w Syrii i zakończenie przelewu krwi na Bliskim Wschodzie, gdzie w bratobójczych walkach giną chrześcijanie i muzułmanie, wyznawcy innych religii oraz osoby niewierzące.
 • Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów


  zobacz więcej...


Post w intencji pokoju w Syrii - 7 września 2013 r.
apel papieża Franciszka

Papież Franciszek na Anioł Pański 1 września 2013:

(...) Szczególnym cierpieniem i niepokojem przejmują mnie jakże liczne sytuacje konfliktów, występujących na naszej ziemi, a w tych dniach moje serce jest do głębi zranione przez to, co dzieje się w Syrii, i zatrwożone z powodu dramatycznego rozwoju wydarzeń, jaki się zapowiada.

Zwracam się ze zdecydowanym apelem o pokój, apelem, który płynie z głębi mojego serca! Jakże wiele cierpienia, jakże wiele zniszczeń, jakże wiele bólu spowodowało i powoduje używanie broni w tym umęczonym kraju, zwłaszcza wśród bezbronnej ludności cywilnej! Pomyślmy: ile wiele dzieci nie będzie mogło zobaczyć światła przyszłości! Ze szczególną stanowczością potępiam użycie broni chemicznej! Powiem wam, że w myślach i w sercu mam jeszcze wyryte obrazy z minionych dni! Jest sąd Boży, a także osąd historii co do naszych czynów, przed którym nie można uciec! Używanie przemocy nigdy nie przynosi pokoju. Wojna przyzywa wojnę, przemoc przyzywa przemoc! (...)

Niech łańcuch działań na rzecz pokoju połączy wszystkich ludzi dobrej woli! Jest to mocne i naglące wezwanie, które kieruję do całego Kościoła katolickiego, a które rozszerzam na wszystkich chrześcijan innych wyznań, mężczyzn i kobiety wszystkich religii, a także do tych braci i sióstr, którzy nie wierzą: pokój jest dobrem przekraczającym wszelkie bariery, ponieważ jest dobrem całej ludzkości. (...)

Dlatego, bracia i siostry, postanowiłem ogłosić w całym Kościele 7 września, wigilię święta Narodzenia Maryi, Królowej Pokoju, dniem postu i modlitwy w intencji pokoju w Syrii, na Bliskim Wschodzie i na całym świecie, i także zapraszam, aby przyłączyli się do tej inicjatywy, w sposób, jaki uznają za najbardziej odpowiedni, bracia chrześcijanie niekatolicy, osoby wyznające inne religie oraz ludzie dobrej woli.

7 września zgromadzimy się tu, na placu św. Piotra, w godzinach od 19 do 24 na modlitwie, w duchu pokuty, aby błagać Boga o ten wielki dar dla umiłowanego narodu syryjskiego oraz w intencji przezwyciężenia wszystkich sytuacji konfliktowych i przemocy na świecie. Ludzkość potrzebuje widzieć gesty pokoju oraz słyszeć słowa nadziei i pokojowe! Proszę wszystkie Kościoły partykularne, aby przeżywając ten dzień postu, zorganizowały także jakieś nabożeństwo liturgiczne w tej intencji.

całe przemówienie Papieża...


Życzenia z okazji Kurban Bajram

 Orędzie papieża Franciszka do muzułmanów na koniec ramadanu

 

To Muslims throughout the World

It gives me great pleasure to greet you as you celebrate ‘Id al-Fitr’, so concluding the month of Ramadan, dedicated mainly to fasting, prayer and almsgiving.

It is a tradition by now that, on this occasion, the Pontifical Council for Interreligious Dialogue sends you a message of good wishes, together with a proposed theme for common reflection. This year, the first of my Pontificate, I have decided to sign this traditional message myself and to send it to you, dear friends, as an expression of esteem and friendship for all Muslims, especially those who are religious leaders.

As you all know, when the Cardinals elected me as Bishop of Rome and Universal Pastor of the Catholic Church, I chose the name of “Francis”, a very famous saint who loved God and every human being deeply, to the point of being called “universal brother”. He loved, helped and served the needy, the sick and the poor; he also cared greatly for creation.

I am aware that family and social dimensions enjoy a particular prominence for Muslims during this period, and it is worth noting that there are certain parallels in each of these areas with Christian faith and practice.

This year, the theme on which I would like to reflect with you and with all who will read this message is one that concerns both Muslims and Christians: Promoting Mutual Respect through Education.


Czytaj więcej na stronie Stolicy Apostolskiej:
MESSAGE OF POPE FRANCIS TO MUSLIMS THROUGHOUT THE WORLD FOR THE END OF RAMADAN ('ID AL-FITR) <
Życzenia z okazji Ramadan Bajram

 


<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnia >>