Menu główne
Start
Władze Rady
Dzień Islamu
Deklaracja
Dokumenty
Linki
Spotkania
Kontakt
Sprawozdanie

Zaproszenie na Mszę Św. 26.01.2000r. Drukuj E-mail
O POKÓJ NA ŚWIECIE I O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
(z obecnością muzułmanów) dnia 26.01.2000 (środa) godz. 18.00 Kościół Św. Krzyża, Krakowskie Przedmieście, Warszawa.

Uroczystej koncelebrze przewodniczył będzie J.E. Ksiądz Biskup Władysław Miziołek, zastępca przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu. Homilię wygłosi J.E. Ksiądz Biskup Edward Puślecki z Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego. Na mszy zapowiedzieli swoją obecność przedstawiciele Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów m.in. profesor Jan Tyszkiewicz, Zastępca Współprzewodniczącego Rady ze strony katolickiej (członkiem Zarządu Głównego Rady jest również ks. Biskup Władysław Miziołek). Po zakończeniu liturgii o potrzebie dialogu Muzułmanów i Chrześcijan kilka słów powie dr Selim Chazbijewicz, Współprzewodniczący Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów, imam meczetu w Gdańsku.

Msza święta odbędzie się dzień po zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Od kilku lat Tydzień rozpoczyna Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim. Dzień modlitewnej pamięci o Muzułmanach- młodszych braciach w wierze nie został jeszcze oficjalnie wyznaczony przez Watykan.

W Polsce od wielu lat obserwujemy starania o poszerzenie modlitw o jedność chrześcijan o modlitwy o dialog i współdziałanie religii, szczególnie w imię pokoju na świecie. Ma w tym swójskromny udział Fundacja D.O.M. Od 1995 roku z inicjatywy Fundacji Dzieło Odbudowy Miłości, D.O.M. prowadzane są modlitwy o pokój (m.in. w Czeczenii ), na których obecni są muzułmanie. Podczas Tygodnia o Jednosć Chrzescijan w styczniu 1997 r., w kościele akademickim pw. Świetej Anny w Warszawie na mszy świętej w intencji pokoju podczas modlitwy powszechnej, w której intencje wypowiadali kolejno przedstawiciele różnych kościołów chrześcijańskich, zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej imam Nusret Kuriakowič, ówczesny najwyższy duchowny muzułmański w Polsce, recytował Surę z Koranu. W czerwcu 1997 r. podczas organizowanych przez D.OM. Dni Tatarów w Warszawie z jej inicjatywy w stołecznym Centrum Islamu powstała Rada Chrześcijan i Muzułmanów (póżniejsza Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów). W grudniu 1998 r. w Bazylice Mariackiej w Gdańsku biskup Władysław Miziołek w koncelebrze z ks. infułatem Stanisła-wem Bogdanowiczem, (proboszczem Bazyliki) odprawił Mszę Świętą w intencji Pokoju i dialogu miedzyreligijnego. Obecna była m.in.dr Dżemila Smajkiewicz -Murman, Przewodnicząca Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Gdańsku.

Po Mszy Świętej wolontariusza D.O.M. zbierać będą datki na pomoc ofiarom wojny w Czeczenii.

Zdzisław Bielecki Prezes Zarządu Fundacji D.O.M., (Współprzewodniczący Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów ze strony katolickiej)