Menu główne
Start
Władze Rady
Dzień Islamu
Deklaracja
Dokumenty
Linki
Spotkania
Kontakt
Sprawozdanie

Chrześcijanie i muzułmanie: wspólnie na rzecz godności rodziny Drukuj E-mail

PAPIESKA RADA Ds. DIALOGU MIĘDZYRELIGIJNEGO

Drodzy Muzułmańscy Przyjaciele!

1. Ponieważ zbliża się koniec miesiąca ramadan, zgodnie z wypracowaną już tradycją, z przyjemnością przesyłam Wam najlepsze życzenia w imieniu Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego. Podczas tego miesiąca bliscy Wam chrześcijanie dzielili z Wami czas refleksji i rodzinnego świętowania. Dialog i przyjaźń umocniły się. Niech Bóg będzie uwielbiony!

2. Tak, jak w przeszłości, to przyjazne rendez-vous jest dla nas okazją, aby wspólnie zastanowić się nad aktualnym dla obu stron tematem, który ubogaci naszą wymianę i pomoże nam lepiej poznać siebie nawzajem wraz z łączącymi nas wartościami i dzielącymi różnicami. W tym roku chcemy zaproponować temat rodziny.

3. Jeden z dokumentów Soboru Watykańskiego II, Gaudium et spes, który zajmuje się Kościołem w świecie współczesnym, głosi: Dobro osoby oraz społeczeństwa ludzkiego i chrześcijańskiego łączy się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. Dlatego chrześcijanie wraz ze wszystkimi, którzy wysoko cenią tę wspólnotę, szczerze cieszą się z różnych form pomocy, dzięki którym ludzie czynią dziś postępy we wspieraniu tej wspólnoty miłości i w poszanowaniu życia, a małżonkowie i rodzice doznają wsparcia w wypełnianiu swego zaszczytnego zadania. Ponadto chrześcijanie oczekują tu lepszych rezultatów i sami starają się przyczynić do ich osiągnięcia (Nr 47).

4. Te słowa są okazją do przypomnienia, że rozwój zarówno osoby, jak i społeczeństwa zależy w znacznej mierze od zdrowej wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej! Ilu ludzi nosi, czasami nawet przez całe życie, ciężar ran powstałych w wyniku trudnych i dramatycznych sytuacji rodzinnych? Ilu mężczyzn i kobiet pogrąża się w otchłani narkotyków i przemocy, na próżno szukając sposobów uleczenia traumatycznych przeżyć z dzieciństwa? Chrześcijanie i muzułmanie mogą i muszą pracować razem, aby strzec godności rodziny, dzisiaj i w przyszłości.

5. Na tym polu mieliśmy już wiele okazji, aby współpracować zarówno na płaszczyźnie lokalnej, jak i międzynarodowej, wyrażając przez to wielki szacunek, jakim muzułmanie i chrześcijanie darzą rodzinę. Rodzina – miejsce, gdzie miłość i życie, poszanowanie bliźniego oraz gościnność spotykają się i są przekazywane – jest faktycznie „podstawową komórką społeczeństwa”.

6. Muzułmanom i chrześcijanom nie wolno ociągać się z niesieniem pomocy rodzinom  potrzebującym i podejmowaniem współpracy z wszystkimi, którym leży na sercu stabilność instytucji rodziny oraz praktykowanie odpowiedzialności rodzicielskiej, szczególnie na polu wychowania. Warto przypomnieć w tym miejscu, że rodzina jest pierwszą szkołą, w której uczy się szacunku dla innych ze względu na ich tożsamość i odmienność. Dialog międzyreligijny oraz wypełnianie praw i obowiązków obywatelskich mogą na tym tylko zyskać.

7. Drodzy Przyjaciele, teraz, gdy Wasz post dobiega końca, a Wy zostaliście oczyszczeni i odnowieni przez cenne praktyki Waszej religii, niech Wam, Waszym rodzinom i bliskim będzie dane doświadczyć szczęścia i pomyślności w życiu. Niech Wszechmogący Bóg napełnia wszystkich swym miłosierdziem i pokojem!

Kardynał Jean-Louis Tauran

Przewodniczący PRDM

Arcybiskup Pier Luigi Celata

Sekretarz

Tłum. Adam Wąs SVD