Menu główne
Start
Władze Rady
Dzień Islamu
Deklaracja
Dokumenty
Linki
Spotkania
Kontakt
Sprawozdanie

Oświadczenie Drukuj E-mail
Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów
na X Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce

Jubileuszowy, X Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce przypada na 26 stycznia 2010 roku. Idea Dni Islamu wyszła od Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów, a w 2001 r. Konferencja Episkopatu Polski wpisała to wydarzenie do oficjalnego kalendarza Kościoła katolickiego w naszym kraju, powierzając organizację Dnia Islamu Komitetowi ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Konferencji Episkopatu Polski.
Idea dialogu chrześcijan i muzułmanów w Polsce, obecna wyraźniej pod koniec XX w., nawiązuje do ponad trzechsetletniej tradycji obecności muzułmanów i tolerancyjnej postawy ludności chrześcijańskiej wobec nich.
Pod koniec ubiegłego stulecia odbywało się wiele spotkań międzyreligijnych z udziałem wyznawców islamu. Współorganizatorem niektórych z nich była m.in. Fundacja D.O.M, która przyczyniła się do powstania w 1997 r. Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Fundacja na czele z jej prezesem, Zdzisławem Bieleckim, (ówczesnym współprzewodniczącym Rady ze strony katolickiej) była przez kilka lat współorganizatorem Dnia Islamu.Centralnym obchodom w Warszawie w latach 2001-2006 przewodniczył delegat Episkopatu Polski, ks. bp Tadeusz Pikus, którego następcą w 2007 r. został ks. bp Romuald Kamiński. Regularne obchody Dnia Islamu odbywają się także w Lublinie i Krakowie (od 2004 r.), a okazyjne w Olsztynie (2001), Opolu (2002) i Poznaniu (2008), w latach 2003-2008 także w Pieniężnie, a w tym roku po raz pierwszy chrześcijanie i muzułmanie spotkają się z tej okazji również w Katowicach.
Stołeczne obchody Dnia Islamu mają określoną strukturę. Stałe miejsce zajmują odczytanie fragmentów Pisma Świętego i Koranu oraz część modlitewna i panelowa. Oprócz hierarchów katolickich i chrześcijan różnych wyznań w spotkaniach uczestniczą polscy muzułmanie z muftim, Tomaszem Miśkiewiczem i przewodniczącym Ligi Muzułmańskiej w RP oraz ambasadorowie państw muzułmańskich w Polsce.
Tematykę obchodów Dnia Islamu wyznacza przesłanie kierowane do muzułmanów przez Papieską Radę ds. Dialogu Międzyreligijnego z okazji corocznego święta na zakończenie miesiąca postu, ramadanu. W tym roku spotkania odbywają się pod hasłem: Chrześcijanie i muzułmanie – zjednoczeni w przezwyciężaniu ubóstwa. Przypominając, że ubóstwo ma też charakter dobrowolnie wybranej drogi życiowej, która "uzdalnia do wyjścia poza siebie i otwiera nasze serca" (nr 4), autorzy przesłania koncentrują się na tym jego wymiarze, który w destrukcyjny sposób wpływa na człowieka i relacje międzyludzkie oraz wzywają do podjęcia wspólnych działań na rzecz jego przezwyciężania. "Ubodzy są dla nas wyzwaniem i motywują do refleksji, ale nade wszystko zapraszają do współpracy w szlachetnym dziele, jakim jest pokonywanie ich ubóstwa" (nr 7).
Tegorocznym modlitwom i rozważaniom na temat ubóstwa towarzyszy wspólny projekt pomocy dzieciom, które doświadczają skutków konfliktu w Ziemi Świętej. Polscy katolicy i muzułmanie zdecydowali się na wsparcie sierocińców w Jerozolimie i Betlejem, którymi opiekują się siostry elżbietanki. Pierwszy "Dom Pokoju" – jak oficjalnie określa się te placówki – powstał na Górze Oliwnej po wojnie w 1967 r. Drugi jest w trakcie budowy. Realizowany w ramach X Dnia Islamu projekt jest wyrazem solidarności z dziećmi oraz ich opiekunami, znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej. Sierociniec w Jerozolimie i budowę nowego w Betlejem można wesprzeć, przelewając dowolną kwotę na konto BZ WBK S.A. 44 1090 1854 0000 0001 0751 0361 z dopiskiem: Sierociniec "Dom Pokoju".
W imieniu Rady pragniemy podziękować wszystkim zaangażowanym w rozwój dialogu międzyreligijnego w naszym kraju, a także życzyć błogosławieństwa Bożego, inspiracji do dalszej, wspólnej pracy na rzecz wzajemnego poznawania się oraz sił i środków w pokonywaniu ubóstwa.

w imieniu członków Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów:

ks. Adam Wąs SVD – współprzewodniczący ze strony katolickiej
Artur Konopacki – współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej