Menu główne
Start
Władze Rady
Dzień Islamu
Deklaracja
Dokumenty
Linki
Spotkania
Kontakt
Sprawozdanie

Oświadczenie RWKiM na IX Dzień Islamu w Polsce Drukuj E-mail
Dnia 26 stycznia 2009 r. obchodzony będzie IX Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Jest on inicjatywą wyjątkową w całej Europie, ponieważ od 2001 r. został wpisany przez Konferencję Episkopatu Polski do oficjalnego kalendarza Kościoła w Polsce.
Miejscem centralnych obchodów Dnia Islamu jest Warszawa, ale spotkania z tej okazji odbywają się coraz częściej także w innych miastach naszego kraju, m.in. w Krakowie, Lublinie i Poznaniu. Z radością obserwujemy wzrost zainteresowania tymi spotkaniami, które pozwalają katolikom i muzułmanom polskim poznać się nawzajem, sprzyjają budowaniu wzajemnego szacunku oraz pokazują, jak wiele łączy wyznawców obu tych religii.

Wspólne wartości w chrześcijaństwie i islamie są szczególnie widoczne w temacie przewodnim tegorocznego Dnia Islamu: „Wspólnie na rzecz godności małżeństwa i rodziny”. Rodzina dla muzułmanów i katolików ma ogromną wartość. W obu religiach jej podstawą jest małżeństwo, którego celem jest przekazanie życia, stworzenie silnych podstaw struktur społecznych, ochrona moralności oraz kształtowanie więzi duchowych między małżonkami. Potwierdza to fragment przesłania Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, skierowanego do muzułmanów na zakończenie miesiąca ramadan w 2008 r., w którym czytamy: Na tym polu mieliśmy już wiele okazji, aby współpracować zarówno na płaszczyźnie lokalnej, jak i międzynarodowej, wyrażając przez to wielki szacunek, jakim muzułmanie i chrześcijanie darzą rodzinę. Rodzina – miejsce, gdzie miłość i życie, poszanowanie bliźniego oraz gościnność spotykają się i są przekazywane – jest faktycznie „podstawową komórką społeczeństwa”.

Nasze myśli i modlitwy kierujemy także ku cierpiącym rodzinom na Bliskim Wschodzie, a zwłaszcza w Strefie Gazy. Podobnie jak cały świat, członkowie Rady z przerażeniem obserwują narastającą spiralę przemocy, którą należy przerwać dla dobra rodziny i przyszłych pokoleń na tych terenach. W tym względzie ciągle aktualny jest apel papieża Benedykta XVI, który w czasie modlitwy „Anioł Pański” 28 grudnia 2008 r. powiedział: Ziemska ojczyzna Jezusa nie może ciągle być świadkiem tak wielkiego i powtarzającego się bez końca rozlewu krwi! (…) Wzywam wspólnotę międzynarodową do próbowania wszystkich sposobów, by pomóc Izraelczykom i Palestyńczykom wyjść z tego ślepego zaułka, oraz do nieulegania (…) przewrotnej logice konfrontacji i przemocy, lecz docenienia drogi dialogu i negocjacji.

Niech IX Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce będzie, wzorem lat poprzednich, realizacją słów wspólnego przesłania uczestników Forum Katolicko-Muzułmańskiego w Watykanie z listopada zeszłego roku: (…) katolicy i muzułmanie są wezwani, by być narzędziami miłości i harmonii pomiędzy wierzącymi oraz dla całej ludzkości przy jednoczesnym odrzuceniu jakichkolwiek prześladowań, agresywnej przemocy i terroryzmu, zwłaszcza tych popełnianych w imię religii oraz by podtrzymywać zasady sprawiedliwości dla wszystkich.

w imieniu członków Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów
Adam Wąs SVD – współprzewodniczący ze strony katolickiej
Artur Konopacki – współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej

Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów powstała w 1997 r. i stawia sobie za cel propagowanie dialogu między wyznawcami tych dwóch religii. Jest organizacją oficjalnie uznaną przez Konferencję Episkopatu Polski. To w odpowiedzi na prośbę katolickiej strony Rady Episkopat podjął w 2000 r. decyzję o obchodzeniu Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce 26 stycznia każdego roku. Historia poprzednich obchodów Dnia Islamu znajduje się na stronie Rady: http://www.rwkm.pl .