Menu główne
Start
Władze Rady
Dzień Islamu
Deklaracja
Dokumenty
Linki
Spotkania
Kontakt
Sprawozdanie

SEMINARIUM FORUM KATOLICKO-MUZUŁMAŃSKIEGO Drukuj E-mail
4-6.11.2008 - PIERWSZE SEMINARIUM FORUM KATOLICKO-MUZUŁMAŃSKIEGO W WATYKANIE Spotkanie katolickich teologów z autorami listu „Jednakowe słowo dla nas i dla was”


W dniach 4-6.11. 2008 w Watykanie odbyło się pierwsze seminarium Forum Katolicko-Muzułmańskiego. Forum powstało w marcu 2008 r. w odpowiedzi na list 138 uczonych i liderów muzułmańskich do przywódców chrześcijaństwa „Jednakowe słowo dla nas i dla was”, skierowany do Papieża i innych zwierzchników chrześcijańskich (polskie tłumaczenie listu). List ten jest właściwie traktatem teologicznym na temat miłości Boga i bliźniego w chrześcijaństwie oraz islamie i służy przede wszystkim ukazaniu faktu, że mimo iż chrześcijaństwo i islam są dwiema odrębnymi religiami i nie należy, co jest podkreślone, minimalizować różnic między nimi, obie mają pewne wspólne podstawy. Autorzy postulowali w nim rozpoczęcie między obu religiami dialogu nowego pod względem jakościowym, opartego na tym, co łączy chrześcijaństwo i islam, gdyż wyznawcy tych religii, stanowiący 55% ludzkości, ponoszą odpowiedzialność za to, co dzieje się na świecie. List ten został dobrze przyjęty przez stronę chrześcijańską i spotkał się z szerokim odzewem.
Czytaj całość...