Menu główne
Start
Władze Rady
Dzień Islamu
Deklaracja
Dokumenty
Linki
Spotkania
Kontakt
Sprawozdanie

VII Dzień Islamu - 2007 Drukuj E-mail
Oświadczenie Współprzewodniczących Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów na Dzień Islamu 2007r

Z wielka radością przyjmujemy rosnące zainteresowanie Dniem Islamu w Kościele Katolickim w Polsce. Po raz pierwszy spotkanie modlitewne z braćmi muzułmanami w intencji pokoju na świecie, które można uznać za początki „Dnia Islamu” w obecnej formie odbyło się w styczniu 1997r. w kościele akademickim św. Anny w Warszawie z inicjatywy świeckich katolików z Fundacji Dzieło Odbudowy Miłości D.O.M.. Spotkania były kontynuowane w latach późniejszych przy współudziale powołanej w czerwcu 1997 r. Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Decyzją Konferencji Episkopatu począwszy od 2001 roku dzień 26 stycznia wpisano do Kalendarium Kościoła jako Dzień Islamu. Jest godne uwagi, że to Kościół Katolicki w Polsce, jako jedyny na świecie wprowadził Dzień Islamu do swojego kalendarium. Zaadoptowanie i upowszechnienie oddolnej inicjatywy katolików świeckich, którzy zapoczątkowali Dzień Islamu świadczy o wielkiej mądrości Kościoła Katolickiego w Polsce.
Ze względu na liczne zapytania napływające do Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów związane z tegorocznym Dniem Islamu jako jej współprzewodniczący oświadczamy, że Rada nadal realizuje zadania przyjęte w Deklaracji Programowej z 13 marca 1998 roku. Dlatego też głównym organizatorem Dnia Islamu w Kościele Katolickim w Polsce jest Kościół Katolicki, a za centralne obchody odpowiada Komitet Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi. Rada nie jest organizatorem Dnia, aczkolwiek jej członkowie biorą czynny udział w tym ważnym wydarzeniu.

Obok centralnych obchodów Dnia Islamu rośnie z roku na rok ilość lokalnych inicjatyw czy to na szczeblu diecezji – Dzień Islamu w Archidiecezji Krakowskiej, w Seminariach Duchownych – Koszalin, Centrach Misyjnych – O.O.Werbiści w Pieniężnie czy parafii - Sanktuarium św. Andrzeja Boboli O.O. Jezuitów w Warszawie – wymieniamy tylko niektóre. To wierni i duszpasterze, parafianie i proboszczowie decydują o powszechności tego dnia, o tym czy modlitwa za braci muzułmanów, za pokojowe współdziałanie chrześcijan i muzułmanów będzie zanoszona we wszystkich kościołach.

Korzystając z okazji życzymy owocnych duchowych przeżyć na tegoroczny Dzień Islamu, składamy podziękowanie organizatorom i uczestnikom.

Selim Chazbijewicz, Współprzewodniczący RWKiM ze strony muzułmańskiej Zdzisław Bielecki, Współprzewodniczący RWKiM ze strony katolickiej