Menu główne
Start
Władze Rady
Dzień Islamu
Deklaracja
Dokumenty
Linki
Spotkania
Kontakt
Sprawozdanie

CZŁOWIEK DIALOGU Drukuj E-mail
W dn. 15.11.2008 Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjęła uchwałę o przyznaniu p. MACIEJOWI MUSIE KONOPACKIEMU, nestorowi polskich Tatarów, tytułu „CZŁOWIEKA DIALOGU” za całokształt jego działań na rzecz porozumienia oraz dialogu między chrześcijaństwem i islamem.
Maciej Musa Konopacki urodził się w 1926 r. w Wilnie w rodzinie muzułmańskiej tatarskiego pochodzenia. Od wielu lat zaangażowany jest w działalność popularyzującą ideę porozumienia i dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego, także publicystyczną, m.in. w prasie katolickiej. Wygłasza odczyty w instytucjach kościelnych, nie wyłączając seminariów duchownych, orędując na rzecz porozumienia między obiema religiami. W 2000 r. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu nadał mu tytuł Honorowego Wykładowcy, a w latach 1997-1998 pełnił funkcję Sekretarza Generalnego Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Maciej Musa Konopacki aktywny jest także w dziedzinie dialogu międzykulturowego. W 1955 r. ukończył studia rusycystyczne na Uniwersytecie Warszawskim i potem zajmował się polsko-białoruskimi związkami w literaturze pięknej na przełomie XIX i XX wieku. Opublikował wiele artykułów na temat historii i współczesności Tatarszczyzny m.in. w „Przeglądzie Orientalistycznym”, organie Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, dla którego zakładał oddział w Gdańsku. Jego znaczący dorobek w tej dziedzinie odnotował Informator Sejmowy z 2003 r. „Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce". Dzięki jego działalności powstały stałe ekspozycje w Społecznym Muzeum w Sokółce oraz w Muzeum Historycznym w Białymstoku., poświęcone zabytkom wspólnoty tatarskiej. Maciej Musa Konopacki mieszka w Sopocie.

w imieniu rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów
Agata Skowron-Nalborczyk
Sekretarz Generalny Rady