Menu główne
Start
Władze Rady
Dzień Islamu
Deklaracja
Dokumenty
Linki
Spotkania
Kontakt
Sprawozdanie

Dzień Islamu - Historia i Doswiadczenia Drukuj E-mail
Dzień Islamu w Kościele Katolickim- historia i doświadczenia

Od roku 2001 r. „Tydzień Modlitwy o jedność Chrześcijan” rozpoczynają modlitwy ze „starszymi” braćmi w wierze wyznawcami judaizmu (organizowane od 1998 r. w dniu 17 stycznia), a kończą modlitwy z „młodszymi” braćmi w wierze - wyznawcami islamu (26 stycznia).Regularne modlitwy w intencji pokoju i współdziałania razem z wyznawcami islamu w świątyniach katolickich w Polsce były prowadzone od wielu lat przez Fundację Dzieło Odbudowy Miłości, D.O.M. W grudniu 1994 r. w kościele św. Aleksandra w Warszawie Mszę św. w intencji Pokoju na Świecie w obecności muzułmanów odprawił śp. Biskup Władysław Miziołek. W styczniu 1997 r., Fundacja D.O.M. zorganizowała w kościele Św. Anny w Warszawie podczas Tygodnia modlitw o jedność chrześcijan Dzień modlitwy o pokój na świecie z udziałem muzułmanów. Podczas Modlitwy Powszechnej, odczytywanej przez duchownych różnych kościołów chrześcijańskich, zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej modlił się również najwyższy ówcześnie rangą duchowny muzułmański w Polsce – imam Nusret Kuriakovič. Eucharystii przewodniczył śp. Biskup Władysław Miziołek, Odtąd co roku z inicjatywy Dzieła Odbudowy Miłości, D.O.M. w dniu 26 stycznia, dzień po zakończeniu Tygodnia Modlitwy o jedność chrześcijan w jednym z kościołów katolickich stolicy prowadzone były modlitwy w intencji pokoju i współpracy z wyznawcami islamu. W kościele św. Krzyża w Warszawie na Mszy św. 26 stycznia 2000 r. był obecny imam Selim Chazbijewicz, współprzewodniczący Rady Wspólnej Katolików i Muzułamanów.

Dzień 26 stycznia 2003 r. będzie trzecim oficjalnym w historii Kościoła Katolickiego Dniem Islamu w Kościele Katolickim. Inicjatorem upowszechnienia Dnia jest powstała w czerwcu 1997 r. Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, zaś decydentem Konferencja Episkopatu Polski. Dotychczas „Dzień Islamu” miał bardzo różnorodny przebieg Poniżej opisujemy rozwiązania przyjęte podczas „centralnych” spotkań z okazji Dnia z udziałem przedstawicieli społecznosci muzułamańskiej w Polsce, ale w poszczególnych parafiach przeważnie centralnym punktem była Msza św. i towarzysząca jej modlitwa o pokojowe współdziałanie wyznawców obu religii, rzadziej specjalny dobór czytań czy spotkania z muzułmanami lub osobami, które zetknęły się dotąd z wyznawcami islamu.

Pierwszy Dzień Islamu w Kosciele Katolickim odbył się 26 stycznia 2001 roku w kościele pod wezwaniem św. Marcina w Warszawie Mszę św. w intencji pokoju i poszanowania życia ludzkiego odprawił ks. biskup Tadeusz Pikus, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. dialogu katolików i muzułmanów, członek Zarządu Głównego Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Eucharystię poprzedziło spotkanie modlitewne. Informację o muzułamanach w Polsce przedstawił prof. Jan Tyszkiewicz Z Rady Wspólnej Katolikiów i muzułamanów oraz Jan Sobolewski, ówczesny Przewodniczący Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. Po wprowadzeniu imam Natar Nagi recytował fragment Koranu o Zwiastowaniu. Tekst ten w przekładzie polskim odczytał następnie kleryk Seminarium Duchownego. W spotkaniu uczestniczyli obok katolików ambasadorowie krajów muzułmańskich w Polsce. Całość zwieńczyła wspólna agapa.

Odmienny charakter miał Dzień w 2002 roku w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie. Tu centralnym punktem nie była Msza św., a modlitewne spotkanie z okazji Dnia Islamu. Na wstępie odczytano fragment z przemówienia wygłoszonego przez Ojca Świętego w 2001r. w meczecie Umaijadów w Damaszku.

We wprowadzeniu bp Piotr Libera, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski. stwierdził, że Dzień Islamu. „zgodnie z wolą Episkopatu, wszedł na stałe do kalendarza obchodów kościelnych w naszym kraju”. Podkreślił, że inspiruje on do pełniejszego widzenia rzeczywistości, innego stosunku do Boga i innych ludzi. – Prośmy za muzułmanów i katolików żyjących na polskiej ziemi, abyśmy słuchając słów Koranu i Pisma Świętego starali się zachować jedność serc i umysłów, oraz wzrastali w przyjaźni i wzajemnej zgodzie -–mówił sekretarz Episkopatu Polski. Modlitwom przewodniczyli: bp Tadeusz Pikus oraz Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Rady imamów RP.Po recytacji w języku arabskim fragmentu Koranu mówiącego o zwiastowaniu anielskim Maryi Pannie ten sam fragment był odczytany po polsku i analogicznie tekst Ewangelii św. Łukasza o zwiastowaniu był czytany kolejno po polsku i po arabsku. Po modlitwie tekstami Ksiąg Świętych przesłania wygłosili kolejno Khalid Mahmood, ambasador Pakistanu i bp Tadeusz Pikus. Duchowo z uczestnikami modlitwy łączył się arcybiskup Kowalczyk, który przesłał okolicznościowy list. Spotkanie zakończył wspólnie spożyty posiłek przygotowany przez OO Jezuitów. Opracował ks. dr Witold Adamczewski SJ, sekretarz Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi KEP (oraz red. Zdzisław Bielecki)